DIS-Norge
 
  English Norsk  

september 2011

Manntall Tinn 1660

Registrert av Odd Arne Helleberg. Klikk på tallet i første kolonne i trefflista for å se all informasjonen.