DIS-Norge
 
  English Norsk  

Bøker


VARE/TJENESTE: Skriv ditt liv
Forfatter:
Kjersti Wold
Forlag: Cappelen Damm
Medlemspris: kr. 309,-
Full pris: kr. 349,-
Utgivelsesår:
2015
Varighet: september 2015 inntil videre

Fra bokas bakside: For første gang på norsk kommer en bok som viser hvordan du på en enkel og engasjerende måte kan skrive om små og store hendelser fra livet ditt eller fra slektens historie. Skriv kort eller langt, humoristisk eller trist, for deg selv eller for andre. Skriv regelmessig eller i rykk og napp, hjemme, på hytta, på reise eller i pauserommet på jobben. Du blir bedre kjent med deg selv og historien din, og du kan gi noe svært verdifullt til etterkommerne dine. Eller du kan skrive skjønnlitterært med basis i ditt eget liv. Det er bare å gå i gang! Oppskriften og skriveøvelsene som hjelper deg, finner du i boka.

Bestilling sendes på e-post til kontor@disnorge.no
I tillegg til alle prisene kommer pris på emballasje, porto og ekspedisjon.


VARE/TJENESTE: Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825–1930
Forfatter: Haakenstad, Liv Marit
Forlag: Vigmostad & Bjørke
Medlemspris: Kr. 440,-
Full pris: Kr. 499,-
Utgivelsesår: 2008, revidert utgave i 2013
VARIGHET: fra sept 2013 - inntil videre

Det første skipet med norske utvandrere kastet loss fra Stavanger 5. juli 1825, med kurs for New York. Dette var starten på den organiserte utvandringen fra Norge. Mer enn 850 000 nordmenn utvandret i perioden 1825–1930.

Boken tar for seg utvandringens historie. Den gir et innblikk i hva som skjedde med dem som reiste – hele veien fra Norge til de kom fram til målet for reisen. Den belyser også gjennomutvandringen via et mellomland, et tema som ikke tidligere har vært omtalt i særlig grad i utvandrerlitteraturen.

Boken gir praktisk veiledning for slektsgranskere som arbeider med utvandringen fra Norge. Den tar for seg kilder i Norge, England, USA og Canada og gir konkrete tips om hvordan vi kan gå fram for å finne utvandreren.
Boken er rikt illustrert med historisk materiale, som bilder, kart og annonser.

Bestilling sendes på e-post til kontor@disnorge.no
I tillegg til alle prisene kommer pris på emballasje, porto og ekspedisjon.


VARE/TJENESTE: Min slekt – nyttige notater og utfyllingsskjema i slektsgransking
Forfatter: Haakenstad, Liv Marit
Forlag: Vigmostad & Bjørke
Medlemspris: Kr. 270,-
Full pris: Kr. 298,-
Utgivelsesår: 2012
VARIGHET: fra sept 2013 - inntil videre

I denne boken kan du skrive dine slektsopplysninger. Selv om PC-en er et viktig redskap også i slektsgransking, er det hyggelig å få en håndskrevet bok i hånden. Den passer fint som en gave til den du er glad i. Ved de store begivenhetene i livet kan en slik personlig gave sette en ekstra spiss på feiringen.

Boken gir en liten innføring i slektsgransking. Men dette er et så omfattende tema at vi anbefaler at du leser annen litteratur i tillegg. Foran hvert nytt kapittel finnes det en anetavle du kan fylle ut. Da er det lettere å få oversikt over forfedrene. Boken har egne felter hvor du kan «krydre» med bilder og signaturer.

Bestilling sendes på e-post til kontor@disnorge.no
I tillegg til alle prisene kommer emballasje, porto og ekspedisjon.


VARE/TJENESTE: Min slekt – skjemahefte
Forfatter: Haakenstad, Liv Marit
Forlag: Vigmostad & Bjørke
Medlemspris: Kr. 220,-
Full pris: Kr. 249,-
Utgivelsesår: 2012
VARIGHET: fra sept 2013 - inntil videre

I dette heftet kan du fylle ut dine slektsopplysninger på fire forskjellige slektstavler. Selv om PC-en er et viktig redskap også i slektsgransking, så kan det av og til være godt å få noe ned på papiret. Det gir gjerne en litt bedre oversikt enn det du får på en skjerm.

Skjemaene i heftet kan rives ut og settes i en ringperm. Noen ringpermer har lommer på forsiden, baksiden og i ryggen, hvor du kan sette inn ark. Slik kan du lage en mer personlig perm, for eksempel med omslagsark av bilder eller annet som minner deg om slekta.

Bestilling sendes på e-post til kontor@disnorge.no
I tillegg til alle prisene kommer pris på emballasje, porto og ekspedisjon.


VARE/TJENESTE: Våre røtter av Stoa og Sandberg. 
Forlag: Cappelen Damm
Forfattere:
Nils Johan Stoa og Lars-Jørgen Sandberg
Utgivelsesår: 2012
Forlag: Cappelen Damm
Medlemspris: Kr 285,-
Full pris: kr 340,-
VARIGHET: Februar 2013 - inntil videre

Den Norske Bokdatabasens omtale av boken:
Denne håndboka viser hvordan nybegynnere skal komme i gang med slektsgranskning og hvordan den som har begynt skal komme videre. Den inneholder bl.a. stoff om dataprogrammer og bruk av internett, arkiver, biblioteker, kilder. Har ordliste og stikkordregister.

Våre Røtter er til salgs fra DIS-Norges kontor.
Boken er et "må ha" for alle som driver slektsforsking i Norge!

Bestilling sendes på e-post til kontor@disnorge.no
I tillegg til alle prisene kommer pris på emballasje, porto og ekspedisjon.


VARE/TJENESTE: Hjemmestyrkene
LEVERANDØR:
Arne Kjeldstadli Bokstav og Bilde
Forfatter: Sverre Kjeldstadli
Utgivelsesår: 2011
Medlemspris: 348,-
Full pris: 398,-
VARIGHET: August 2012 - inntil videre


Den Norske Bokdatabasens omtale:
Boka tar for seg den militære motstanden i Norge under okkupasjonen. Boken har litteraturliste og personregister.

Boken “Hjemmestyrkene” handler om den militære motstanden i Norge under okkupasjonen.
Den følger utviklingen fra de første spirene sommeren 1940 fram til sommeren 1944.

Boken bestilles direkte fra leverandør ved å fylle skjemaet du ser på høyre side her: Bestillingsskjema
For å få medlemstilbudet må du fylle inn "DIS-medlem" i kommentarfeltet.


VARE/TJENESTE: Norske pionerer i sju verdensdeler. Norwegian pioneers
LEVERANDØR:  Emigrantforlaget Forfatter: Torbjørn Greipsland
Medlemspris: Kr 180,-

Full pris kr 195,-
VARIGHET: Desember 2010 
- inntil videre

Den Norske Bokdatabasens omtale:
Boka tar for seg nordmenn som har gjort en innsats innen kristen virksomhet blant norske immigranter
15 forskjellige land, bl.a. USA, New Zealand, Spania og Grønland.
Boka har parallell tekst på engelsk og norsk.

Boken omhandler Kvinner og menn, kirker og menigheter i Aitutaki, Antarktis, Australia, Brasil, Danmark,
Grønland, Hawaii, Israel, Natal, New Zealand, Russland, Spania, Sverige, Sør-Korea og USA.

Boken bestilles direkte fra forlaget: http://www.emigrantforlaget.com/kontakt-oss.html


VARE/TJENESTE: "Nordmændene i Amerika" volume 1 og 2 av Martin Ulvestad (engelsk/norsk utgave)
Forlag: Astri mi Astri Publishing
Forfatter: Martin Ulvestad
Medlemspriser: Vol. 1: Kr 250,- Vol. 2: Kr 280,- Vol. 3: Kr 310,-
Full pris; Vol. 1: Kr 300,- Vol. 2: Kr 330,- Vol. 3: Kr 360,-
VARIGHET: November 2010- inntil videre

Dette er den oversatte versjonen av Martin Ulvestads bok "Nordmændene i Amerika" som handler om deres historie. Boken inneholder også norsk tekst.
Den originale boken ble skrevet i 1906. I boken kan du finne opplysninger om de første nordmennene som kom til de enkelte counties.
Boken har et stort alfabetisk register over innvandrede nordmenn, i tillegg til en oversikt over hvor i Norge innvandrerne kom fra.

Her kan du laste ned en liste over stater i USA med henvisning til sidenr i boken.

Bestilling sendes på e-post til kontor@disnorge.no
I tillegg til alle prisene kommer pris på emballasje, porto og ekspedisjon.


VARE/TJENESTE: DIS-Norge 20 år, 1990-2010
LEVERANDØR: DIS-Norge
Forfatter: DIS-Norge
Utgivelsesår: 2010
Medlemspris: 100,-  (Kampanjepris kr. 29,- inntil videre)
VARIGHET: Mai 2010 - inntil videre

I anledning DIS-Norge, Slekt og Datas 20-årsjubileum ble det laget en jubileumsbok.

Boken er en samling av artikler forfattet av både ledere og medlemmer. I tilllegg finner du hilsninger fra samarbeidspartnere, lag og andre.
Dette er en historisk skildring om aktiviteter før og nå.

Bestilling sendes på e-post til kontor@disnorge.no
I tillegg til prisen kommer pris på emballasje, porto og ekspedisjon.


Julius logoVARE/TJENESTE: Innbinding av bøker m.m.
LEVERANDØR: Julius Øren Bokbinderi
Medlemspris: 15% rabatt
VARIGHET: Inntil videre

DIS-Norge, Slekt og Data har en rabattavtale på innbinding av bøker mm. Denne avtalen gir våre medlemmer 15% rabatt på tjenster hos Julius & Ørenberg Bokbinderi as.

 


VARE/TJENESTE: Herred, prestegjeld og sogn i Norge, med forandringene gjennom tideneHerred og Prestegjeld
LEVERANDØR: DIS-Norge
Forfatter: Norunn Klettum
Medlemspris: Kr 225,-
Full pris: Kr 275,-

VARIGHET: 11.02.2001 - inntil videre

Boken er utarbeidet av Norunn Klettum - 4. utgave 2001, utgitt av DIS-Norge, Slekt og Data.

Ved slektsforskning kan det ofte være vanskelig å lokalisere hvor personer har bodd og hvilket prestegjeld/sogn de tilhørte. Grensene kan være flyttet på, eller prestegjeldet/sognet kan ha fått nytt navn. Denne boken gir en oversikt over dette. Boken har navneregister og områdekart. Eldre navn er tatt med, slik at du raskt finner ut at Fodevang er Fåvang, Aaland er Ølen, Halmøy er Flatanger o.s.v. I tillegg er det angitt når prestegjeldet begynte å føre kirkebok. Boken, som er spiralinnbundet, er til stor nytte i slektsforskningen.

Bestilling sendes på e-post til kontor@disnorge.no

I tillegg til prisen kommer pris på emballasje, porto og ekspedisjon.


VARE/TJENESTE: Bøker fra Emigrantforlaget.
LEVERANDØR: Emigrantforlaget
Forfatter: Torbjørn Greipsland
Medlemspris: Kr 175,- pr. bok, fritt tilsendt
VARIGHET: Mars 2006 - inntil videre

Tilbudet gjelder følgende bøker:

  1. Nordmenn i dødsleirene
  2. Aloha – Fra glemte nordmenn på Hawaii
  3. Drøm og dramatikk i det norske Amerika
  4. Med konger og Dronninger til kirke gjennom 100 år.

De 3 første bøkene omhandler emigranter og deres nye liv, herunder norske soldater som omkom i den amerikanske borgerkrigen,
livet til de som kom til Hawaii og om norsk utvandring fra 1630 og fram til i dag.

Den 4. boken er om konger og dronningers tro og liv fra Harald Hårfarge og fram til og med nåværende kongefamilie.

Bøkene bestilles direkte fra forlaget: http://www.emigrantforlaget.com/kontakt-oss.html
Skriv navn, adresse, medlemsnummer og hvor mange bøker du ønsker.
Ønsker du en spesiell hilsen i boka, må du gi beskjed om dette. Bøkene kommer i posten så snart de er signert.


VARE/TJENESTE: Liers historie, bygdebok på CD-ROM
LEVERANDØR: Kollfinn Sogn Scanning Service

Medlemspris: Kr 109,-
Full pris: Kr 149,-
VARIGHET: November 2003 - inntil videre

DIS-Norges medlemmer får rabatt ved kjøp av "Liers historie" på CD-ROM fra Kolfinn Sogn Scanning Service.
Dette er bygdeboka for Lier kommune i Buskerud. Du kan lese boka på skjermen som en vanlig bok, men i tillegg har du
klikkbare lenker og mulighet for fritekstsøk.

OBS! (12. des. 2003) Vi gjør oppmerksom på at denne også er fritt tilgjengelig på Internett.

CD bestilles direkte fra bygdebok@online.no.
Husk å oppgi navn, adresse og medlemsnummer.


Denne boken har vi dessverre ikke inne for salg nå.  Det er usikkert når vi får den inn igjen.
VARE/TJENESTE: Norsk slektshistorisk bibliografi - NOSLEBIB
LEVERANDØR: Jan Frederik Solem

VARIGHET: April 2002 - 2009

Pris: 100,- pluss porto. (Ordinær pris er 490,- pluss emballasje, porto og ekspedisjon.)

Bibliografien dekker bøker og artikler utgitt etter 1963, det vil si verker som ikke omfattes av Morten Hansens "Norske slektsbøker", og vil være et svært godt hjelpemiddel for alle slektsforskere. Bibliografien, som er en heftet utgave på 377 sider, inneholder både forfatter-, tittel-, slekts/gårds- og stedsregister, og gir henvisnig til masse trykt materiale som ellers vil være vanskelig å lete fram. Det er en solid jobb som ligger bak, og for de som kjenner den gamle utgaven fra 1985, er dette i realiteten en helt ny publikasjon.

Publikasjonen kan være å få kjøpt på medlemsmøter o.l. hos noen av lokallagene - ta derfor gjerne kontakt med lokallaget ditt. 


VARE/TJENESTE: Digitaltrykk av slektsbøker

LEVERANDØR: Kraft digitalprint

Fra Kraft Digitalprint (telefon 23 24 26 26) har DIS-Norge, Slekt og Data fått tilbud på digitaltrykk av slektsbøker for sine medlemmer. Bøkene leveres i A4 format i sort/hvit to-sidig trykk på 80g papir, ferdig innbundet i spiral- eller liminnbinding (valgfritt). Dersom det ønskes fargetrykk i front blir det 5,- i tillegg pr. bok. Priseksemplene i tabellen er inklusiv merverdiavgift, men ikke frakt (det er mulighet for momsfritak på slektsbøker ved å søke fylkesskattesjefen). Prisene er basert på papiroriginaler, ved levering av digitale originaler blir det et tillegg på 100,-.

  10 eks 30 eks 50 eks 100 eks
50 sider 590 kr 950 kr 1.400 kr 2.200 kr
100 sider 850 kr 1.450 kr 2.200 kr 3.800 kr
150 sider 1.050 kr 1.950 kr 2.700 kr 4.900 kr
200 sider 1.230 kr 2.500 kr 3.200 kr 5.900 kr

Det er ikke mange som matcher disse prisene.
Ring Kraft direkte og oppgi at du er medlem i DIS-Norge, Slekt og Data.