DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 664
  Kommunenummer: 0718
  Område: Ramnes prgj
  Kildeidentifikator: 6
  Kildens periode: 1862-1877
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden:  Kopibestilling 246 - 13.12.2005
  Listetype: Innflyttede
  Listens periode: 1862-1877
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Papirkopier
  Registreringsinnstruks: Standard 4G
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 30.07.2006
  Status for registreringen: Grunnregistrering pågår
  Grunnregistrering:
  Korrektur:
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila:
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett:
  Søkbar nettversjon:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 232
  Foretak/gruppe: Ramnes
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  bjune@hotmail.com
  Kontaktpersonens postadresse:
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    Erik Bjune    3175 Re    Registrator    2006    0   
  2    Odd Roar Sulutvedt        Registrator    2012    0   

<--Tilbake