DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 727
  Kommunenummer: 0707
  Område: Larvik prgj, Langestrand sokn
  Kildeidentifikator: II 3
  Kildens periode: 1842-1856
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden: 
  Listetype: Ekteviede
  Listens periode: 1842-1856
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Skannede bilder
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 21.10.2009
  Status for registreringen: Utlagt for søking på Internett
  Grunnregistrering:
  Korrektur:
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila: 143
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett: 21.10.2009
  Søkbar nettversjon: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=vi07071842la
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 152
  Foretak/gruppe: Larvik - Langestrand
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  hanstank@online.no
  Kontaktpersonens postadresse:
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    Sidsel Pihl Haugen        Registrator og korrekturleser    2008    0   

<--Tilbake