DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 753
  Kommunenummer: 0712
  Område: Skoger prgj.
  Kildeidentifikator: 4
  Kildens periode: 1862-1872
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden: 
  Listetype: Døde og begravede
  Listens periode: 1862-1872
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Skannede bilder
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 28.12.2010
  Status for registreringen: Grunnregistrering pågår
  Grunnregistrering: Kjell Olaussen
  Korrektur:
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila:
  Rettighetshaver: DIS-Buskerud
  Dato for utlegging på Internett:
  Søkbar nettversjon:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Remi Pedersen
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@bu.disnorge.no
  Kilderegistreringsside: http://bu.disnorge.no/kilderegistrering-i-buskerud
  Foretaksidentifikator: 260
  Foretak/gruppe: DIS-Sande KRG
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  agsyv@online.no
  Kontaktpersonens postadresse: Lysdalsveien 63, 3070 Sande i Vestfold
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    Kjell Olaussen    3070 Sande i Vestfold    Registrator    2010    0   
  2    Maya Lillemoen        Korrekturleser    0    0   

<--Tilbake