DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 754
  Kommunenummer: 0712
  Område: Skoger prgj.
  Kildeidentifikator: 5
  Kildens periode: 1873-1884
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden: 
  Listetype: Konfirmerte
  Listens periode: 1873-1884
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Skannede bilder
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 08.11.2019
  Status for registreringen: Utlagt for søking på Internett
  Grunnregistrering: Frode Kristian Hagen
  Korrektur: Kjell Olaussen
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila: 792
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett: 11.10.2013
  Søkbar nettversjon: https://www.digitalarkivet.no/search/83/5933
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Remi Pedersen
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@bu.disnorge.no
  Kilderegistreringsside: http://bu.disnorge.no/kilderegistrering-i-buskerud
  Foretaksidentifikator: 261
  Foretak/gruppe: DIS-Sande KRG
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  agsyv@online.no
  Kontaktpersonens postadresse: Lysdalsveien 63, 3070 Sande i Vestfold
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    Anne-Grethe Syvertsen    3070 Sande i Vestfold    Registrator    2010    0   
  2    Tone Galleberg        Registrator    0    0   
  3    Eva Ottersen Høvik        Registrator    0    0   
  4    Grete Thuv        Registrator    0    0   
  5    Inger-Lise Sjødal Hauge        Registrator    0    0   

<--Tilbake