DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 783
  Kommunenummer: 0717
  Område: Borre prgj, Åsgårdstrand sokn
  Kildeidentifikator: II 2
  Kildens periode: 1893-1905
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden: 
  Listetype: Utflyttede
  Listens periode: 1893-1905
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Papirkopier
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 12.06.2012
  Status for registreringen: Utlagt for søking på Internett
  Grunnregistrering: Rune Helland
  Korrektur: Rolf Kristensen
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila: 25
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett: 16.05.2013
  Søkbar nettversjon: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/sok/uf/4229
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 204
  Foretak/gruppe: Borre
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  ruhelland@gmail.com
  Kontaktpersonens postadresse:
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    Rune Helland    3179 Åsgårdstrand    Registrator    0    0   
  5    Roar Myrheim    3179 Åsgårdstrand    Registrator    2010    0   
  2    Hege Rekvin    1789 Berg i Østfold    Korrekturleser    2011    0   
  3    Berg Hansen, Jon Erik    Horten    Korrekturleser    2012    0   
  4    Rolf Kristensen    3179 Åsgårdstrand    Korrekturleser    2012    0   

<--Tilbake