DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 814
  Kommunenummer: 0723
  Område: Tjøme, Tjøme sokn
  Kildeidentifikator: 1
  Kildens periode: 1879-1890
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden: 
  Listetype: Konfirmerte
  Listens periode: 1879-1890
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Skannede bilder
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 24.11.2012
  Status for registreringen: Grunnregistrering pågår
  Grunnregistrering: Anne Kamfjord
  Korrektur:
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila:
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett:
  Søkbar nettversjon:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 271
  Foretak/gruppe: Tjøme
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  anne.kamfjord@sf-nett.no
  Kontaktpersonens postadresse:
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    Anne Kamfjord    3128 Nøtterøy    Registrator    2012    0   

<--Tilbake