DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 130
  Kommunenummer: 0721
  Område: Sem prgj, Slagen sokn
  Kildeidentifikator: II 4
  Kildens periode: 1878-1891
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden:  Kopibestilling 077 - 06.11.2002
  Listetype: Døde og begravede
  Listens periode: 1878-1891
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Skannede bilder
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 10.04.2018
  Status for registreringen: Utlagt for søking på Internett
  Grunnregistrering: Laila Semming Hynne
  Korrektur: Rune Helland
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila: 1020
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett: 09.04.2018
  Søkbar nettversjon: https://digitalarkivet.no/search/79/1317
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 49
  Foretak/gruppe: Sem
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  kildereg@vf.disnorge.no
  Kontaktpersonens postadresse:
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    John Ludvigsen    3154 Tolvsrød    Registrator og korrekturleser    2003    0   
  2    Tom Granli    3173 Vear    Registrator og korrekturleser    2003    0   
  3    Nauen-gruppen        Registrator    2005    0   
  4    Brodersen, Reidun    Andebu    Registrator    2013    0   

<--Tilbake