DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 753
  Kommunenummer: 0712
  Område: Skoger prgj.
  Kildeidentifikator: 4
  Kildens periode: 1862-1872
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden: 
  Listetype: Utflyttede
  Listens periode: 1862-1872
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Skannede bilder
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 09.05.2018
  Status for registreringen: Utlagt for søking på Internett
  Grunnregistrering: Frode Kristian Hagen
  Korrektur: Kjell Olaussen
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila: 978
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett: 08.05.2018
  Søkbar nettversjon: https://www.digitalarkivet.no/search/87/1136
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 274
  Foretak/gruppe: DIS-Sande
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  kjello@ebnett.no
  Kontaktpersonens postadresse: 3070 Sande
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    Olaussen, Kjell    3070 Sande    Registrator og korrekturleser    2013    0   
  2    Vedal, Bjørn    3060 Svelvik    Registrator    2013    0   

<--Tilbake