DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 1032
  Kommunenummer: 0727
  Område: Hedrum prgj, Hedrum sokn
  Kildeidentifikator: I 10
  Kildens periode: 1904-1918
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden: 
  Listetype: Innflyttede
  Listens periode: 1904-1918
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Skannede bilder
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 29.12.2018
  Status for registreringen: Utlagt for søking på Internett
  Grunnregistrering: Lars Brathagen
  Korrektur: Jon Erik Berg-Hansen
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila: 28
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett: 23.11.2018
  Søkbar nettversjon: https://www.digitalarkivet.no/search/85/22302
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 51
  Foretak/gruppe: Larvik
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kontaktpersonens postadresse:
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    Thor Willy Hansen    1640 Råde    Registrator    2003    0   
  2    Lars Brathagen    3263 Larvik    Registrator    2004    0   
  3    Hansen, Raymond        Korrekturleser    2005    0   
  4    Brathagen, Tone    3263 Larvik    Korrekturleser    0    0   
  5    Jenny Emilia Nicolaisen    9990 BÅTSFJORD    Registrator    2014    0   

<--Tilbake