DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 213
  Kommunenummer: 0719
  Område: Andebu prgj, Andebu sokn
  Kildeidentifikator: 7
  Kildens periode: 1878-1899
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden:  Kopibestilling 121 - 24.06.2003
  Listetype: Innflyttede
  Listens periode: 1878-1899
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Papirkopier
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 11.02 2019
  Status for registreringen: Utlagt for søking på Internett
  Grunnregistrering: Solveig Skjelland
  Korrektur: Kirsten S. Bergan
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila:
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett:
  Søkbar nettversjon: https://www.digitalarkivet.no/search/85/4272
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 302
  Foretak/gruppe: Andebu
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse: 
  Kontaktpersonens postadresse:
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

Det er ikke registrert noen deltakere for dette registreringsforetaket

<--Tilbake