DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 1063
  Kommunenummer: 0721
  Område: Sem prgj, Slagen sokn
  Kildeidentifikator: I 4
  Kildens periode: 1814-1825
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden: 
  Listetype: Ekteviede
  Listens periode: 1814-1825
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Skannede bilder
  Registreringsinnstruks: Kyrre
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 12.05.2019
  Status for registreringen: Utlagt for søking på Internett
  Grunnregistrering: Rune Helland
  Korrektur: Jon Erik Berg-Hansen
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila: 305
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett: 06.05.2019
  Søkbar nettversjon: https://www.digitalarkivet.no/search/99/8196
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 49
  Foretak/gruppe: Sem
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  kildereg@vf.disnorge.no
  Kontaktpersonens postadresse:
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

  ID Navn Postadresse Funksjon Deltatt f.o.m. Deltatt t.o.m.
  1    John Ludvigsen    3154 Tolvsrød    Registrator og korrekturleser    2003    0   
  2    Tom Granli    3173 Vear    Registrator og korrekturleser    2003    0   
  3    Nauen-gruppen        Registrator    2005    0   
  4    Brodersen, Reidun    Andebu    Registrator    2013    0   

<--Tilbake