DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vise detaljer om registrering


Komplett statusinformasjon om kilderegistrering

Om kilden:

  Kildeidentifikator: 352
  Kommunenummer: 0728
  Område: Lardal prgj, Hem sokn
  Kildeidentifikator: III 1
  Kildens periode: 1881-1906
  Oppbevaringssted: Statsarkivet på Kongsberg
  Merknader om kilden:  Kopibestilling 173 - 05.02.2004
  Listetype: Konfirmerte
  Listens periode: 1881-1906
  Skannet versjon:

Om registreringen:

  Registreringsgrunnlag: Papirkopier
  Registreringsinnstruks: Standard 4G
  Registreringsprogram: Augustus
  Statusdato: 11.03.2004
  Status for registreringen: Registrering planlegges/forberedes
  Grunnregistrering:
  Korrektur:
  Frekvensanalyse:
  Usikkerhetssjekk i statsarkiv:
  Dato for siste versjon av fila:
  Antall dataposter i fila:
  Rettighetshaver:
  Dato for utlegging på Internett:
  Søkbar nettversjon:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Pris på hefte:
  Dato for versjon på CD-R:
  Dato for versjon som papirhefte:
  Merknader om registreringen:

Om registreringsforetaket:

  Lokallag:
  Koordinator: Rune Helland
  Koordinatorens e-postadresse:  kildereg@vf.slektogdata.no
  Kilderegistreringsside:
  Foretaksidentifikator: 134
  Foretak/gruppe: Lardal
  Samarbeidspartner:
  Kontaktpersonens e-postadresse:  hege.dapan@outlook.com
  Kontaktpersonens postadresse:
  Foretakets nåværende status: aktiv
  Merknader om foretaket:

Deltakere i foretaket/gruppa:

Det er ikke registrert noen deltakere for dette registreringsforetaket

<--Tilbake