DIS-Norge
 
  English Norsk  

Søk etter dødsannonser fra Hedmark og Østfold

Annonse-1929

Nyheter!
- nye annonser - fra Skjeberg Historielag
- nye annonser for 2016 fra Avisen Glåmdalen

Dødsannonser er en viktig kilde til opplysninger om avdøde som ikke finnes i andre databaser. Slekt og Data har fått tilgjengelig en unik samling bilder av dødsannonser fra avisen Glåmdalen og aviser i Østfold fra perioden 1919 til 2016. Samlingen av dødsannonser har nå 124.000 annonsebilder. Annonsene er søkbare etter navn og publiseringsdato, i eget Java program. Dødsannonsen gir  informasjon om avdøde og i tillegg opplysninger om bosted og avdødes slektninger.

 

Nytt om dødsannonser fra avisen Glåmdalen.

Nytt om samlingen fra aviser i Østfold.

Mer om samlingen fra Mysen.

Folketellinger i riksarkivet har 100 års sperrefrist og siste publiserte folketelling på digitalarkiver er fra 1910. Gravminner og dødannonser er derfor viktige slektskilder om personer i tidsperioden fra 1910 og fram til idag. Flere aviser tilbyr søk i arkivet fra de senere årenes dødsannonser, mens annonsene som er tilgjengelig gjennom DIS, er fra eldre papirutgaver av avisene.

Java programmet DISann brukes til søkning i samlingen fra avisen Glåmdalen og samlingen fra Skjeberg Historielag.

Flere opplysninger om søkeprogrammet

Oslo 30.07.2016
dn21225 - Nils Tolleshaug