DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dødsannonser

Annonse-1929

Søk i vår base med over 132.000 dødsannonser fra Hedmark, Østfold og Aust-Agder

Dødsannonser er en viktig kilde til opplysninger om avdøde som ikke finnes i andre databaser. Dødsannonsen gir  informasjon om avdøde og i tillegg opplysninger om bosted og avdødes slektninger. Slekt og Data har fått tilgjengelig flere samlinger av dødsannonser fra avisene Glåmdalen, Agderposten og flere aviser i Østfold fra perioden 1919 til 2016. Samlingen av dødsannonser har nå over 132.000 annonsebilder. Slekt og Data Aust-Agder startet i 2017 å skanne dødsannonser fra Agderposten. 

 

Merk at du må laste ned et eget program for å søke i basen:

Annonsene er søkbare etter navn og publiseringsdato.Du må bruke vårt eget java-program DISann til søkning i samlingen fra avisen Glåmdalen og samlingen fra Skjeberg Historielag.
Bruk knappen "Søk i dødsannonser" for å starte siste utgave av programmet.  Merk at du trenger siste utgave av programmet for å få opp annonsene fra Mysen og Agder.
Har du problemer? Følg denne instruksen hvis Java programmet ikke starter: Application Blocked by Java Security - hvordan starte programmet! 

Flere opplysninger om søkeprogrammet

 

Oslo 12.06.2017
dn21225 - Nils Tolleshaug