DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dødsannonser fra avisen Glåmdalen

Siste:   Annonsene for 2018 er tilgjengelig i databasen

Dødsannonser samlet fra avisen Glåmdalen er fra årene 1943 til og med 2015, over 64.000 dødsannonser. Glåmdalen dekker fra Nes på Romerike videre Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Grue og Åsnes. Mange har flyttet ut, men har familie igjen og setter derfor inn dødsannonsen i Glåmdalen. Annonsene er søkbare på navn eller dato for trykking i avisen. For å søke bruker du Java programmet DISann tilgjengelig på Slekt og Datas nettsider under Kilder/Dødsannonser eller start søkeprogrammet med knappen nedenfor.

 

Samlingen er bare tilgjengelig for DIS medlemmer.

Status annonser  07.02.2019 - Annonsene for 2018 er tilgjengelig


Samlingen er en gave 6. desember 2012 til DIS Oslo/Akershus. Samler og giver er Ragnar Olsen som skriver: Så lenge jeg klarer, vil oppdatering komme innen utgangen februar året etter. 

Einar Balle og Jan Eri i Slekt og Datas internettutvalg har bidratt vesentlig til at samlingen av dødsannonser er gjort søkbar og publisert på DIS server for Slekt og Datas medlemmer. 

07. februar 2019
dn21225
Nils Tolleshaug