DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dødsannonser fra avisen Glåmdalen

Siste:
Annonsene for 2017 er tilgjengelig i databasen

Dødsannonser samlet fra avisen Glåmdalen er fra årene 1943 til og med 2015, over 64.000 dødsannonser. Glåmdalen dekker fra Nes på Romerike videre Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Grue og Åsnes. Mange har flyttet ut, men har familie igjen og setter derfor inn dødsannonsen i Glåmdalen. Annonsene er søkbare på navn eller dato for trykking i avisen. For å søke bruker du Java programmet DISann tilgjengelig på Slekt og Datas nettsider under Kilder/Dødsannonser eller start søkeprogrammet med knappen nedenfor.

 

Samlingen er bare tilgjengelig for DIS medlemmer.

Status annonser  02.02.2018 - Annonsene for 2017 er tilgjengelig


Samlingen er en gave 6. desember 2012 til DIS Oslo/Akershus. Samler og giver er Ragnar Olsen som skriver: Så lenge jeg klarer, vil oppdatering komme innen utgangen februar året etter. 

Einar Balle og Jan Eri i Slekt og Datas internettutvalg har bidratt vesentlig til at samlingen av dødsannonser er gjort søkbar og publisert på DIS server for Slekt og Datas medlemmer. 

02.02.2018
dn21225
Nils Tolleshaug