DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dødsannonser fra Skjeberg Historielag

Skjeberg Historielag har gitt Slekt og Data tilgang til sin samling på over 30.000 dødsannonser. For å søke bruker du Java programmet DISann tilgjengelig på Slekt og Data under Kilder/Dødsannonser. I programmet kan du søke både i dødsannonsene fra Skjeberg Historielag og dødsannonsene fra avisen Glåmdalen hver for seg eller samlet.

 

Dødsannonsene fra Skjeberg Historielag er fra flere aviser og fordeler seg slik:

 Nye annonser i 2017 er merket med rødt.

18335 Sarpsborg Arbeiderblad (1929 til 2014)
10322 Sarpsborg Arbeiderblad (1954 til 1969 og 2015) fra  2016 og
  9366 nye annonser (1971 - 1983)
     10 Sarpsborgpressen (1945)
  1314 Sarpsborg Dagblad (1943 til 1945)
    901 Den Nye Tid (1940 til 1943) 
    285 Glommen (1933) og
  3992  nye nnonser (1920 - 1930)
    218 Sarpen (1933) og
    885 nye annonser (1919 - 1922)

Skjeberg Historielag sier at de vil fortsette registreringen. Henning Pytterud i DIS-Østfold har formidlet kontakten med Skjeberg Historielag og gjort en stor innsats for å bearbeide annonse data materialet for publisering. Vi har fått tillatelse til publisering fra Sarpsborg Arbeiderblad som er den eneste av avisene som eksisterer.

Dødsannonsene fra Skjeberg Historielag og Mysen er også tilgjengelig for ikke medlemmernav Slekt og Data i åpen utgave av DISann.