DIS-Norge
 
  English Norsk  

Digitalisering


Ett av målene for Slekt og Data er:

«å bidra til digitalisering av kilder
som er nyttige for medlemmene
og gjøre disse tilgjengelig på Internett»

DIGITALISERINGS-PROSJEKTET

Rapport fra Slekt og Datas arbeidsgruppe

28. juni 2013

I juni 2012 opnevnte styret i Slekt og Data en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på ulike problemstillinger knyttet til digitalisering av arkivmateriale. Arbeidet i arbeidsgruppen startet opp i januar 2013 og har ledet frem til arbeidsgruppens sluttrapport som ble avgitt til styret per 1. juli 2013.

 


Prosjektmedlemmer:

Stilling Navn
Prosjektmedlem Åge Nortun (leder, MR)
Prosjektmedlem Inger Gran (juridisk kyndig, O/A)
Prosjektmedlem Morten Thorvaldsen (styrekontakt)
   

Noen temaer for gruppen har vært:

  • å gjennomføre kartlegging av pågående digitaliserings- og publiseringsarbeide i regi av distriktslag, medlemmer og andre aktører.
  • utarbeide en begrunnet anbefaling for prioritering av kilder
  • utarbeide en kort oversikt over de rettslige rammer for digitalisering og publisering på nett.
  • vurdere tekniske løsninger, standarder og utarbeide forslag til produksjonsløype.
  • vurdere ulike publiseringsløsninger for digitalisert materiale.

Forslag til temaer og synspunkter mottas gjerne på prosjektets egen e-post adresse: digitalisering@disnorge.no.

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med IKA-Møre og Romsdal, tillitsvalgte i Landslaget for lokalhistorie og privatarkiv og Arkivverket/Riksarkivet for å innhente informasjon om arbeidsmetoder som benyttes ved digitalisering og generelle innspill. Arbeidsgruppen og styreleder i Slekt og Data har deltatt på møte med Arkivverket angående digitalisering. Slekt og Data ved arbeidsgruppen vil delta i det pågående arbeidet med å utarbeide et bilag til samarbeidsavtalen mellom Slekt og Data og Arkivverket med hensyn til digitalisering av arkivmateriale.

Underseksjoner for arbeidsgruppens mandat, sluttrapport, vedlegg til rapporten, relevante fagutredninger og stortingsmeldinger, samt utkast til rutinebeskrivelser og standarder for digitalisering vil man finne i venstre kantmeny, under gruppen "Digitalisering".