DIS-Norge
 
  English Norsk  

Digitalt fortalt blir ny!

 

       
Bildet er hentet fra en fortelling fra Bø i Telemark om Utvandring til Amerika i 1850-åra.
Foto: Telemark Museum
 

I dag 28. mai 2013 vil du se Digitalt fortalt i ny drakt!

Til forveksling lik Digitalt Museum av utseende, og likheten er ikke tilfeldig – Digitalt fortalt skal over på den samme tekniske løsningen som Digitalt Museum. Begge får nær tilknytning, men skal fortsatt være to separate nettsider.

Digitalt fortalt blir et bedre sted
Den nye tekniske løsningen innebærer en tettere integrasjon med Digitalt Museum, objektene og lenkene der. Dette gir mange muligheter både når du skal lage fortellinger og når du skal lenke mellom din fortelling og innhold i Digitalt Museum.

Den nye løsningen gir flere forbedringer:

  • Større filer, inntil 100 mb på bilder, film og lyd
  • Flere filtyper for foto, film/video og lydformater
  • Fungerer bedre på mobile enheter
  • Fungerer bedre på Mac, iPads, iPhones
  • Flere delings- og gjenbruksmuligheter, f.eks gjennom prosjekter med mobil formidling, som Kultur- og naturreise
  • Funksjon for lisensiering

Hva innebærer dette for deg som bidragsyter?
Ingen endring i innloggingsrutinene, du beholder ditt brukernavn og ditt passord fra den gamle løsningen.

  • Dine nye fortellinger vil få ny lenke, den gamle lenken vil ikke lenger fungere etter 22. mai.
  • Dessverre vil ikke de gamle RSS feeder oppdateres etter 22./23. mai (vi jobber med å etablere nye feeder men dette er ikke på plass enda)
  • Du må gi dine fortellinger lisenser som styrer gjenbruk av fortellingen (informasjon om lisenser kommer på den den nye løsningen). Det er også viktig at du lisensierer dine tidligere fortellinger, slik at gjenbruk via Kultur- og naturreise og lignende prosjekter blir mulig.

I den nye løsningen finner du informasjon om CC-lisensiering. Vi vil også oppfordre til å gi fortellingene dine kartreferanser dersom de ikke allerede er kartfestet.

Vi håper du vil få stor glede av Digitalt fortalt etter oppgraderingen, og at du fortsatt vil bidra med fortellinger!