DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIS-Norge, Slekt og Data har blitt 25 år!

Den 12. januar 2015 var det 25 år siden stiftelsesmøte for DIS-Norge, Slekt og data.

På bildet ser du Lars Løberg fra medlemsmøtet til DIS-Oslo/Akershus på onsdag. Lars var med på stiftelsesmøtet i 1990. Foto: Sigbjørn Elvebakken

Litt historikk:
Det hele startet med at et interimstyre hadde arbeidet siden mai 1989 med forberedelser til stiftelsen av DIS-Norge. Det ble sendt ut innkalling til 134 personer fra hele landet.  22 personer møtte til stiftelsesmøtet i et auditorium ved universitetet på Blindern fredag den 12. januar 1990,  - 20 menn og 2 kvinner.
Av disse er 15 fortsatt i live og medlem av DIS-Norge, Slekt og Data.

Wilhelm Færden (som ble DIS-Norges første styreleder) ønsket alle velkommen til møtet og spesielt de langveisfarende. Han la dessuten vekt på at foreningen ikke skulle være en Oslo-klubb, men en landsomfattende forening. Deretter behandlet forsamlingen forslag til vedtekter og valgte sitt første styre.

Her kan du lese det første nummeret av medlemsbladet vårt: Slekt og Data nr 1/1990 og her er en oversikt over de tidligere styrene.

Deretter var det kaffe og løsere prat om slektsprogrammer, databaser og hva de forskjellige tilstedeværende arbeider med.

Hva gjør vi dette året:
Det planlegges et dobbeltnummer/jubileumsnummer av medlemsbladet Slekt og Data denne våren.

I tillegg blir det en markering sammen med samarbeidspartnere på tillitsmannkonferansen i april.

Onsdag 14. januar hadde DIS-Oslo/Akershus en markering på årets første medlemsmøte på Riksarkivet.