DIS-Norge
 
  English Norsk  

DISbutikk

Kjære medlemmer!

DIS-Norge, Slekt og Data har gleden av å formidle til dere en rekke spesialtilbud på "varer og tjenester med slekts- eller datafaglig relevans" fra et økende antall leverandører. Medlemstilbudene presenteres nedover på denne web-siden. En liste over "produkttypene" finner dere til venstre under DISbutikken.

Som DIS-medlem må du for å oppnå det aktuelle tilbudet oppgi ditt medlemsnummer eller dokumentere ditt medlemskap i DIS-Norge, Slekt og Data. Norsk Slektshistorisk Forening's medlemmer har full tilgang til våre medlemstilbud på lik linje med våre medlemmer. Hvordan dette skal skje i praksis vil variere fra leverandør til leverandør.

Medlemstilbudene skal ikke bare være et resultat av styrets eller Internett-utvalgets arbeid eller direkte henvendelser fra leverandører. Også dere medlemmer oppfordres til å skaffe til veie slike tilbud!

Alle priser er inklusiv moms dersom ikke annet er spesielt oppgitt.
For varer sendt fra DIS-kontoret kommer emballasje, porto og ekspedisjon i tillegg til prisen på varen.

Informasjon om hvordan komme i kontakt med DIS-kontoret finner du her.

Merk: DIS-Norge, Slekt og Data ønsker å presisere at det er våre medlemmer som skal nyte godt av disse tilbudene, ikke organisasjonen som sådan. DIS-Norge, Slekt og Data står ikke ansvarlig for kvaliteten på det som tilbys, og vil ikke anbefale eller favorisere disse produktene eller leverandørene framfor deres konkurrenter. I følge DIS-Norges, Slekt og Datas vedtekter skal ikke organisasjonen ha økonomiske interesser i maskin- eller programvare eller andre kommersielle produkter.