DIS-Norge
 
  English Norsk  

Diverse avskrifter for Eidsvoll

Avskrifter utført av Trond Øivindsson Lunde

Worddokument Fortegnelse over ekteviede i Eidsvoll prestegjeld for 2. kvartal 1854
Worddokument Fortegnelse over gravlagte i Eidsvoll prestegjeld for 3. kvartal 1854
Worddokument Presteattester fra Wergeland
Worddokument 1810-skatten
Worddokument Uegtedøpte i Eidsvoll prestegjeld 1796-1809. Listene inneholder ikke navn på barnet, og stort sett heller ikke kjønn. En del av dem kan identifiseres i 1801-tellinga. Vi får likevel fyldige opplysninger om foreldrene
Worddokument Konfirmerte kommunikanter i Eidsvoll og Langset 1820-1880