DIS-Norge
 
  English Norsk  

2012

 SLEKTSFORSKERDAGEN 27. oktober 2012

 
«Gamle brev forteller»
 
Temaet for årets slektsforskerdag blir gamle brev og postkort. Historien om postvesenet kan også trekkes inn. Her er noen idéer til de lokale arrangementene:
 
-    "Gamle brev forteller". Kåseri basert på gamle brev eller brevsamlinger når dette er tilgjengelig
-    Lag utstilling om utviklingen fra håndskrevne brev med gotisk håndskrift til SMS
-    Still ut noen interessante brev fra gamle dager (f.eks. i samarbeid med lokale museum/arkiv)
-    Hold foredrag om postvesenets historie lokalt (postgårder, postveier, postbåter, poståpnerier etc)
-    La folk som har brev (eller andre private dokumenter) fra 1800-tallet, ta dem med seg til SFD. Tilby hjelp til tyding og transkribering
-    Lokale postkort. Samarbeid med postkortsamlere
-    Amerikabrev. Det finnes flere bøker om dette temaet.
-    Brev til Kongen. I enevoldstida fikk Kongen brev i tusentall fra folk som ba om hjelp til dette og hint. De inneholder både lokalhistorie og personalhistorie. Mange er utgitt i bøker
-    Middelalderbrev. Fra hele Norge er bevart brev bl.a. om arv, eiendomssalg og tvister. De er et viktig grunnlag for slektsforskning i middelalderen. Still ut bilder av middalerbrev som omtaler lokale forhold.
Her er årets plakat - ved beskjed til kontor@disnorge.no kan den lokaltilpasses

 

 

 

 

Brosjyrer kan lastes ned herfra og printes ut.

Aktuelle brosjyrer kan være:

  • Vervebrosjyre norsk/engelsk,
  • Brosjyre om Slektsforum
  • Kilderegistrering og gravminneregistrering
  • Folketelling 1875