DIS-Norge
 
  English Norsk  

December 2009

Nedlasting av amtskartene

Samarbeid med Statens kartverk

Statens kartverk og Slekt og Data har inngått en avtale om publisering av "amtskartene" på Internett. Slekt og Data har i henhold til avtalen stått for finansiering og det praktisk rundt skanningen av de opptil 90 x 65 cm store kartbladene, mens kartverket har publisert kartene i sin tjeneste Norgesglasset. I Norgesglasset er det mulig å søke på stedsnavn i disse kartene.

I tillegg til publiseringen via Norgesglasset får Slekt og Data tillatelse til å gjøre de skannede kartene digitalt tilgjengelige for sine medlemmer, f.eks. for bruk i deres slektsbøker, mot at Statens kartverk oppgis som kilde.

Selve avtalen kan du lese her: side 1 og side 2.

 

Vedlegg 12. Sammendrag av foredrag og CV over foredragsholderne

SLEKTSGRANSKERDAG 30. SEPTEMBER 2000

 

Vedlegg 11. Oppfølgingsbrev til stands- og brukergrupper

 

DIS-Rogaland

 

{Fornavn}
{Etternavn}
{Adresse1}
{Postnummer} {Poststed}

Stavanger 06. september 2000

 

 

Vedlegg 10. Oppfølgingsbrev til foredragsholdere

 

DIS-Rogaland

 

{Fornavn}
{Etternavn}
{Adresse1}
{Postnummer} {Poststed}

Stavanger 06. september 2000

 

 

Vedlegg 9. Ad slektsgranskerprisen fra Runar Østebø

Subject:

       Fw: SG pris utdeling 30.9.00 - Aftenbladet
Date:
       Tue, 29 Aug 2000 22:07:53 +0200
From:
       Vidar Øverlie <oeverlie@online.no>
To:
      "Martin Berakvam" <mberakva@online.no>, "Eva Wathne" <asornes@online.no>

Hei Eva og Martin,

Sender dere denne til orientering.

Vidar

----- Original Message -----

From: Runar Østebø
To: Tormod Eikill
Cc: Vidar Øverlie ; Arnvid Lillehammer ; Atle Skarsten
Sent: fredag, august 25, 2000 09:44
Subject: SG pris utdeling 30.9.00 - Aftenbladet
Hei
 

Vedlegg 8. E-post til foredragsholdere

Subject:

       Behov for PC og internett-tilgang - "Slektsgranskerdag i Rogaland 2000"
Date:
       Thu, 27 Jul 2000 22:21:57 +0300
From:
       Eva Wathne <asornes@online.no>
To:
       Vidar Øverlie <oeverlie@online.no>

Hei

Til orientering
Følgende melding sendt til: Oldervoll, Alf Chr., Darrud, Eri, Borvik og
Iversen
hilsen Eva
----------
Dette brevet sendes ut for å få tilbakemelding på hvilket behov
utstillere og foredragsholdere har mht PC og nett-tilgang.
Behov for PC:
 

Vedlegg 7. Midlertidig plakat

Midlertidig plakat for SFD2000 hos DIS-Rogaland

 

Vedlegg 6. Formell innbydelse til stand-deltakere og brukergrupper

DIS-Rogaland

{Fornavn}
{Etternavn}
{Adresse1}
{Postnummer} {Poststed}

Stavanger 18. april 00

INVITASJON TIL DELTAKELSE PÅ "SLEKTSGRANSKERDAG I ROGALAND 2000"
 

Vedlegg 5. Formell innbydelse til foredragsholdere

 

Stavanger 18. april 00 

 

Vedlegg 4. Søknad om økonomisk støtte fra næringslivet, lokale sponsorer

 
«Firma»
«Fornavn»
«Adresse1»
«Postnummer»

Stavanger 26. april 00

«Poststed»