DIS-Norge
 
  English Norsk  

December 2009

Utdyping og merknader til Samarbeidsavtalen

Utdyping av og merknader til noen av punktene i "Samarbeidsavtale mellom Riksarkivaren og DIS-Norge om dataregistrering og formidling av norsk kirkeboksmateriale":

 

Informasjon om kirkebokprosjektet

1. februar 2009 ble den nye kirkebokprosjektgruppa opprettet med det formål å igjen få satt i gang det store arbeidet med å skrive av alle kirkebøker i Norge frem til begynnelsen av 1900-tallet.

Prosjektgruppa arbeider med ferdige filer (registrert og korrekturlest) på flere måter. Konvertering fra gamle standarder over til Kyrre, tyde alle usikkerhetstegnene i filene (??/@), sjekke at standarden er fulgt på alle måter (frekvensanalyse), samt ta stikkprøver og kontrollsjekk av registreringene for å se at kvaliteten er tilstrekkelig (sluttkontroll). Dette arbeidet er fordelt mellom prosjektemedlemmene og gjennomføres i nevnte rekkefølge. Når alle stegene er godkjent sendes filene til Digitalarkivet. På denne måten blir kvaliteten høy. Samtidig settes det sluttstrek for videre arbeid med filene, som nå har tilfredstilt de nødvendige krav for å kunne presenteres som en digital utgave av den originale kirkeboklisten til bruk for forskere og privatpersoner.

 

Tydehjelp

Problem med å tyde? Du kan be om hjelp ved å:

  • Gå til DISchat - og følg informasjonen for innlogging. Der kan du be om hjelp og svært ofte få hjelp umiddelbart
     
  • Legge inn spørsmål på Slektsforum. Slektsforum -> Slektsfaglige diskusjoner -> Tyding av folketellingen 1875 – les den første posten der for å få informasjon om hvordan du skal legge inn forespørsler om hjelp.
     
  • Sende en epost til 1875@disnorge.no
 

Pressemelding

Frivillige skynder seg for å lansere den siste nasjonale folketellingen på nettet

Avskrift av den Norske Folketellingen for 1875 er underveis

SALT LAKE CITY, UTAH-FamilySearch International, Universitetet i Tromsø og DIS-Norge, Slekt og Data kunngjorde et felles initiativ om å lage en kostnadsfri og nettbasert avskrift av den Norske Folketellingen for 1875. Dette er den eneste norske folketellingen som enda ikke har blitt indeksert og er den første, globalt sett, som baserer seg på samarbeid via internett. Frivillige som kan lese norsk søkes for å ferdigstille prosjektet via www.Familysearch.org Mer informasjon om prosjektet og rettledning for registreringen på norsk finner du på www.disnorge.no Her går du til: Hovedsiden > Fagstoff > Kilderegistrering > Folketellingen 1875.

 

Folketellingen 1875

Informasjon om prosjektet

Ferdigstillelse av digital versjon av folketellinga 1875

DIS-Norge, Slekt og Data mener det er viktig å engasjere seg i arbeidet med å få digitalisert resten av folketellingen 1875. Mens folketellingene 1801, 1865, 1900 og 1910 er skrevet av i sin helhet og gjort tilgjengelig for søking, er bare deler av 1875-tellinga transkribert.

Nord-Norge, de største byene og noen andre kommuner fins alt tilgjengelig på Digitalarkivet. Og det er arbeid i gang både i Norge og det initiativet vi omtaler her. Registreringssentralen transkriberer nå resten av byene, et arbeid som ventes ferdigstilt i 2009. Statistisk forskning kan leve med at det for resten av landkommunene bare fins et representativt utvalg på to prosent av husholdene. Vi som slektsforskere er neppe enige i det – derfor ber DIS-Norge om at alle aktiviserer seg og gjør sin del av dugnadsinnsatsen for å få hele 1875-tellinga på nett. Vi har behov for å finne våre aner uansett hvor de bodde og det er fortsatt mange som befinner seg på landsbygda i dette tellingsåret. Anslagsvis en million individer vil ikke være omfattet av registreringen hvis ikke vi alle sammen bidrar litt.

 

Digitaliserte kilder

Digitaliserte kilderEn ny tjeneste for digitaliserte kilder ble lansert av DIS-Norge 9.desember 2009.  Her finner du ulike manntallslister, f.eks. skattemanntall og innrulleringsmanntall.  De som ligger ute nå er fotografert av Per-Olav Broback Rasch og Petter Stene.  Originalene ligger på Statsarkivet i Trondheim og Riksarkivet.  Denne tjenesten er klarert med Arkivverket.

Man kan bla i de digitaliserte kildene på en måte som ligner på måten man blar i Skanna kirkebøker.  Kom gjerne med kommentarer på tjenesten.

 

 

Fra AU møtet

Arbeidsutvalget diskuterte i går mange saker og blant konklusjonene vil jeg trekke fram:

Digitalt fortalt: det ble oppnevne en jury bestående av undertegnede, Knut Bryn og en fra ABM (navn kommer når vedkommende er spurt)

Tilbud om å ansette en for å organisere skrivekurs - dette ble vurdert, men det er både fordeler og ulemper med forslaget. Mer kommunikasjon med forslagsstiller trengs først.

Budsjett; Aktivitetene våre ble gjennomgått og behov for midler diskutert. Prinsippielt mener vi at det nå må legges opp til årlige overskudd som sikrer oppbygging av en egnkapital som muliggjør drift av foreningen i minst to år uten inntekter.

Landsmøte; saker (kontingent, migrasjon mm) og foredragsholdere ble diskutert.

Etter ekstraordinært landsmøte; vi fanget opp ønsket om gjennomgang av kontingentsystemet og vurdering av flere kontingentklasser (se også over)

DIStreff prosjektet; status for prosjektet ble diskutert.

Riksarkivet; rammene for en ny avtale med RA om forskjellige samarbeidsprosjekt ble notert

Slektsforskerdagen 2010. Temaet er knyttet til migrasjon og vi ønsker å få en temaansvarlig fra alle lag som kan samles tidlig på vårparten og diskutere gjennomføringen. Dette basert på ideen om at vi kan samle de arbeidene som laga presenterer på selve dagen og kanskje dette også kan bli en bok. Mer kommer etter hvert.

Samarbeid med NSF, samarbeidet etter inngåelsen av avtalen har gått bra.

Status tilsetting; denne har jeg omtalt i et tidligere blogginnlegg.

 

Lag slektsbok

Ønsker du å bestille boken Lag slektsbok, send e-post til kontor@disnorge.no ved å klikke her. Oppgi medlemsnummer, navn, adresse, telefon og e-postadresse.

Se DISbutikken for priser

Ønsker du å gi oss tilbakemelding på boken, vennligst bruk denne adressen:

tilbakemelding@disnorge.no

 

Hjelpemidler

På denne siden vil du finne diverse hjelpemidler. Inntil videre finner du Startheftet og noen nyttige skjemaer. Når det kreves må du oppgi det brukernavn (eks. "dn12345") og et passord (eks. "xyz123") som du fikk ved innmelding (les om pålogging for mer informasjon).

 

Så er det tid for AU-møte igjen

I dag møtes arbeidsutvalget og skal jobbe seg gjennom denne sakslista:

1. Digitalt fortalt, oppnevning av jury

2. Tilbud om å ansette en for å organisere skrivekurs

3. Budsjett

4. Landsmøte

5. Etter ekstraordinært landsmøte

6. DIStreff prosjektet

7. Riksarkivet

8. Slektsforskerdagen 2010

9. Samarbeid med NSF

10. Status tilsetting

11. Eventuelt