DIS-Norge
 
  English Norsk  

December 2009

Slektsprogram

Velkommen til DIS-Norge, Slekt og Datas informasjonssider om slektsprogram. Vi har kommet til et punkt der vi innser at behovet for en detaljert testing av slektsprogram ikke lenger er noe organisasjonen skal opprettholde. Hovedgrunnen til dette er at mange program i dag har en tilfredsstillende kvalitet og de er langt bedre enn det som var situasjonen da vi i sin tid startet opp testingen. Det som blir viktig er imidlertid muligheten programmet gir eller ikke gir for å kunne bytte program og ta med seg sine data til det nye programmet eller for elektronisk utveksling av data mellom forskjellige personer som bruker ulike program. DIS-Norge, Slekt og Data tester derfor nå slektsprogram primært med hensyn til kvaliteten på import/eksport av slektsinformasjon. En vurdering av program basert på dette kriteriet finner du nedenfor.

Vi anbefaler at du prøver noen av disse programmene (i alfabetisk rekkefølge):

 

Testside for private uploads

Be nice local

 

Be nice pictures

 

Be nice private

 

Årsrapport 2004-2005

Nye web-tjenester lansert i perioden

 

Årsrapport 2002-2003

2002

Den viktigste milepælen for Internett-arbeidet i DIS-Norge i 2002 var lanseringen og igangsettingen av DISadmin, den nye, web-baserte tjenesten for administrasjon av foreningens medlemmer, tillitsvalgte, aktivitetsutvalg og lokallag. Førsteversjonen av DISadmin ble utviklet i perioden april 2001 - april 2002, demonstrert under DIS-Norges landsmøte på Lillehammer den 20. april, og gradvis tatt i bruk utover i mai og juni 2002. Det store programsystemet er imidlertid ikke "ferdig", men har vært under kontinuerlig utbedring og videreutvikling resten av året, noe som også vil fortsette i 2003.

DISadmin er programmert i PHP og HTML over MySQL-databasen admreg på DIS-Norges Internett-server. Systemet er i det alt vesentligste designet og programmert av Alf Christophersen, mens Jan Eri og Lars Nygaard etter beste evne har deltatt i spesifikasjon, kvalitetssikring og testing av systemet. Den grafiske profilen i DISadmin er utarbeidet av Jane Østnes Hansen og Lars Nygaard, og er DIS-Norges "offisielle".

 

Årsrapporter for Internettutvalget

Her ligger gamle årsrapporter for det tidligere Aktivitetsutvalg for Internett.

 

Virksomhetsplan 2006

DIS-NORGES AKTIVITETSUTVALG FOR INTERNETT - virksomhetsplan for 2006-2007

Overordnede mål:

 • Tilby DIS-Norges medlemmer (primært) Internett-basert informasjon og tjenester av vesentlig nytte for deres slektsgranskingsvirksomhet

 • Tilby DIS-Norges tillitsvalgte, lokallag og aktivitetsutvalg Internett-tjenester til forbedring, forenkling og effektivisering av deres arbeids- og formidlingsoppgaver

 • Gjøre Internett til hovedkanal for kontakt mellom DIS-Norge og medlemmene, og medlemmene imellom

 

 

MÅL 2006-2007

 

 

TILTAK / AKTIVITETER

 

 

Virksomhetsplan 2004

 

MÅL 2004-2005

 

 

TILTAK / AKTIVITETER

 

FORMIDLING

 

ANSVARLIG

BUDSJETT 2004

BUDSJETT 2005

1

 

Virksomhetsplaner for Internettutvalget

Her ligger gamle virksomhetsplaner for det gamle Aktivitetsutvalg for Internett

 

Ansvarsområder

De viktigste ansvarsområdene for DIS-Norge, Slekt og Datas faglige utvalg for Internett er:

 1. DIS-Norge, Slekt og Datas Internett-server:
  Brukeradministrasjon
  Fordeling av web-områder og diskplass for øvrig
  Administrasjon av e-postkontoer
  Databaseadministrasjon
  Kontakt med driftselskap om programvare, teknisk drift, sikkerhet osv.
 2. DIS-Norge, Slekt og Datas nettsted www.disnorge.no:
  Nettstedets informasjonsinnhold
  Nettstedets informasjonsarkitektur
  Nettstedets grafiske profil
  Nettstedets tekniske løsning (HTML-sider, databaser og skript)
  Veiledning av distriktslag som har sin web på vår server
  Webmaster-funksjon (knyttet til webmaster(på)disnorge.no)
  Tjenestene Slektsforum, Slektsforskerbasen, DISchat mm
 3. DIS-Norge, Slekt og Datas distribusjonslister (e-postlister):
  Distriktslagslistene
  Lister for de faglige utvalgene og for prosjektene
 

Styrets faglige utvalg for Internett

DIS-Norge, Slekt og Datas faglige utvalg for Internett har som overordnede mål å:

 • Tilby DIS-Norge, Slekt og Datas medlemmer (primært) Internett-basert informasjon og tjenester av vesentlig nytte for deres slektsgranskingsvirksomhet
 • Tilby DIS-Norge, Slekt og Datas tillitsvalgte, distriktslag og aktivitetsutvalg Internett-tjenester til forbedring, forenkling og effektivisering av deres arbeids- og formidlingsoppgaver
 • Gjøre Internett til hovedkanal for kontakt mellom DIS-Norge, Slekt og Data og medlemmene, og medlemmene imellom