DIS-Norge
 
  English Norsk  

December 2009

Årsrapport 2002-2003

2002

Den viktigste milepælen for Internett-arbeidet i DIS-Norge i 2002 var lanseringen og igangsettingen av DISadmin, den nye, web-baserte tjenesten for administrasjon av foreningens medlemmer, tillitsvalgte, aktivitetsutvalg og lokallag. Førsteversjonen av DISadmin ble utviklet i perioden april 2001 - april 2002, demonstrert under DIS-Norges landsmøte på Lillehammer den 20. april, og gradvis tatt i bruk utover i mai og juni 2002. Det store programsystemet er imidlertid ikke "ferdig", men har vært under kontinuerlig utbedring og videreutvikling resten av året, noe som også vil fortsette i 2003.

DISadmin er programmert i PHP og HTML over MySQL-databasen admreg på DIS-Norges Internett-server. Systemet er i det alt vesentligste designet og programmert av Alf Christophersen, mens Jan Eri og Lars Nygaard etter beste evne har deltatt i spesifikasjon, kvalitetssikring og testing av systemet. Den grafiske profilen i DISadmin er utarbeidet av Jane Østnes Hansen og Lars Nygaard, og er DIS-Norges "offisielle".

 

Årsrapporter for Internettutvalget

Her ligger gamle årsrapporter for det tidligere Aktivitetsutvalg for Internett.

 

Virksomhetsplan 2006

DIS-NORGES AKTIVITETSUTVALG FOR INTERNETT - virksomhetsplan for 2006-2007

Overordnede mål:

 • Tilby DIS-Norges medlemmer (primært) Internett-basert informasjon og tjenester av vesentlig nytte for deres slektsgranskingsvirksomhet

 • Tilby DIS-Norges tillitsvalgte, lokallag og aktivitetsutvalg Internett-tjenester til forbedring, forenkling og effektivisering av deres arbeids- og formidlingsoppgaver

 • Gjøre Internett til hovedkanal for kontakt mellom DIS-Norge og medlemmene, og medlemmene imellom

 

 

MÅL 2006-2007

 

 

TILTAK / AKTIVITETER

 

 

Virksomhetsplan 2004

 

MÅL 2004-2005

 

 

TILTAK / AKTIVITETER

 

FORMIDLING

 

ANSVARLIG

BUDSJETT 2004

BUDSJETT 2005

1

 

Ansvarsområder

De viktigste ansvarsområdene for DIS-Norge, Slekt og Datas faglige utvalg for Internett er:

 1. DIS-Norge, Slekt og Datas Internett-server:
  Brukeradministrasjon
  Fordeling av web-områder og diskplass for øvrig
  Administrasjon av e-postkontoer
  Databaseadministrasjon
  Kontakt med driftselskap om programvare, teknisk drift, sikkerhet osv.
 2. DIS-Norge, Slekt og Datas nettsted www.disnorge.no:
  Nettstedets informasjonsinnhold
  Nettstedets informasjonsarkitektur
  Nettstedets grafiske profil
  Nettstedets tekniske løsning (HTML-sider, databaser og skript)
  Veiledning av distriktslag som har sin web på vår server
  Webmaster-funksjon (knyttet til webmaster(på)disnorge.no)
  Tjenestene Slektsforum, Slektsforskerbasen, DISchat mm
 3. DIS-Norge, Slekt og Datas distribusjonslister (e-postlister):
  Distriktslagslistene
  Lister for de faglige utvalgene og for prosjektene
 

Styrets faglige utvalg for Internett

DIS-Norge, Slekt og Datas faglige utvalg for Internett har som overordnede mål å:

 • Tilby DIS-Norge, Slekt og Datas medlemmer (primært) Internett-basert informasjon og tjenester av vesentlig nytte for deres slektsgranskingsvirksomhet
 • Tilby DIS-Norge, Slekt og Datas tillitsvalgte, distriktslag og aktivitetsutvalg Internett-tjenester til forbedring, forenkling og effektivisering av deres arbeids- og formidlingsoppgaver
 • Gjøre Internett til hovedkanal for kontakt mellom DIS-Norge, Slekt og Data og medlemmene, og medlemmene imellom
 

Informasjon til annonsører på DIS-Norges Internettsider

På styremøtet i DIS-Norge, Slekt og Data den 13. september 1999 ble det vedtatt at organisasjonen kan selge annonseplass på sine web-sider. Foreløpige regler og priser for annonseringen ble fastsatt.

Styret i DIS-Norge, Slekt og Data arbeider med å få frem retningslinjer for slik annonsering.

Priser med mer vil bli annonsert så snart vi har dette ferdig.

Foreløpige regler:

 • De produktene (varene eller tjenestene) som tilbys gjennom annonsene skal være "slekts- eller datafaglig relevante", altså på en eller annen måte nyttige for DIS-Norges, Slekt og Datas medlemmer eller andre slektsinteresserte i deres utøvelse av slektsgransking eller datamaskinassistert innhenting, registrering, bearbeiding eller presentasjon av slektsinformasjon. DIS-Norge, Slekt og Data vil i tvilstilfeller avgjøre om et produkt er slekts- eller datafaglig relevant eller ikke.
 • Annonsene skal legges på en eller flere web-sider opprettet for dette formålet, og ikke som bannere e.l. på DIS-Norge, Slekt og Datas hjemmeside eller øvrige sider.

 

 

Tillitsvalgtkonferanser i DIS-Norge

Her finner du dokumenter for alle Tillitsvalgtkonferanser noen år tilbake i tid.
Klikk på ønsket år og velg dokumentet for det året du ønsker .

Hvis du ikke ser noen årstall i lista er det fordi du ikke er medlem eller er pålogget som medlem i Slekt og Data.
Les mer om pålogging her.

 

Landsmøte

Her finner du dokumentene til de siste landsmøtene i DIS-Norge, Slekt og Data.  Bruk årstallista i menyen til venstre for å velge hvilket Landsmøte du vil se på.

Hvis du ikke ser noen årstall i lista er det fordi du ikke er pålogget som medlem i DIS-Norge, Slekt og Data.  Les mer om pålogging her.

 

Grupper