DIS-Norge
 
  English Norsk  

January 2010

Sannidal kirkebok 1 - Begravede og Overprædictede 1702-1766

Anno 1702

Nov.
D.28. Hellie Loftoug, 90 Aar

Anno 1703

Febr.
D.25. Rasmus Baltzersen, 50 Aar
Christen Haslem, 74 Aar
Ingebor Levang, 68 Aar
Marte Olsdatter, 31 Aar
Apr.
 

Sannidal kirkebok 1 - introduserte 1703-1766

Anno 1703

Januar
D.1. Halvor Bentsens Hustrue
Februar
D.25. Wellum Aarøes Hustrue
Halvor Lindems Hustrue
Marti
D.18. Niels Svenums Hustrue
Ole Onvigs Hustrue
 

Sannidal kirkebok 1 - døpte 1702-1761

 

 

Sannidal kirkebok 1 - døpte 1761-15.4.1766

 

 

Sannidal kirkebok 1 - Ekteviede 1702-1766

 

 

Sannidal kirkebok 1 - Trolovede 1702-1766

 

 

En presentasjon av Utvalget for EDB-registrering av slekts- og lokalhistorie i Kragerø

Deltakere i prosjektet: På et møte på Berg museum 1 juni 1988 ble det bestemt at historielagene i Kragerø skulle å starte arbeidet med registrering av lokalhistorisk materiale på data.

Prosjektet har gradvis utviklet seg og følgende parter er nå med i prosjektet: Sannidal Historielag, Kragerø og Skåtøy Historielag, Kragerø Bibliotek, Kragerø kommune v/kulturkontoret og Berg Kragerø Museum.

Representanter fra disse nevnte parter står for administrasjon, økonomi osv., mens det er et utvalg nedsatt av historielagene som står for den praktiske delen av arbeidet.

 

 

Kirkebøker for Sannidal og Kragerø

Mer informasjon om kilden nedenfor finner du her.

Kirkebok 1 for Sannidal (1702-1766)


Church Books Sannikedal
(City, Town, Parish)
Book No.1
The Beginning
Statsarkivet Oslo
Kirkebøker Sannikedal

Register

Trolovede X) PAG. 1-31
Viede PAG. 51-72
Døbte 1761-1766 PAG. 77-92
Døbte 1702-1761 PAG. 93-244
Indroducerede PAG. 245-287
Begravede PAG. 307-329
Publ. Absolv. PAG. 349-356
Døbte 20.4-1766-23.11 S.Å PAG. 358-361

X) Mellom 26/8 1763 og 1/4 ble ingen trolovede ført inn i kirkeboka, se note pag. ?

 

Telemark

Under dette menypunktet finner du forskjellige kilder og kilderelatert materiale for Telemark.

 

 

Diverse avskrifter for Eidsvoll

Avskrifter utført av Trond Øivindsson Lunde