DIS-Norge
 
  English Norsk  

January 2010

En presentasjon av Utvalget for EDB-registrering av slekts- og lokalhistorie i Kragerø

Deltakere i prosjektet: På et møte på Berg museum 1 juni 1988 ble det bestemt at historielagene i Kragerø skulle å starte arbeidet med registrering av lokalhistorisk materiale på data.

Prosjektet har gradvis utviklet seg og følgende parter er nå med i prosjektet: Sannidal Historielag, Kragerø og Skåtøy Historielag, Kragerø Bibliotek, Kragerø kommune v/kulturkontoret og Berg Kragerø Museum.

Representanter fra disse nevnte parter står for administrasjon, økonomi osv., mens det er et utvalg nedsatt av historielagene som står for den praktiske delen av arbeidet.

 

 

Kirkebøker for Sannidal og Kragerø

Mer informasjon om kilden nedenfor finner du her.

Kirkebok 1 for Sannidal (1702-1766)


Church Books Sannikedal
(City, Town, Parish)
Book No.1
The Beginning
Statsarkivet Oslo
Kirkebøker Sannikedal

Register

Trolovede X) PAG. 1-31
Viede PAG. 51-72
Døbte 1761-1766 PAG. 77-92
Døbte 1702-1761 PAG. 93-244
Indroducerede PAG. 245-287
Begravede PAG. 307-329
Publ. Absolv. PAG. 349-356
Døbte 20.4-1766-23.11 S.Å PAG. 358-361

X) Mellom 26/8 1763 og 1/4 ble ingen trolovede ført inn i kirkeboka, se note pag. ?

 

Telemark

Under dette menypunktet finner du forskjellige kilder og kilderelatert materiale for Telemark.

 

 

Diverse avskrifter for Eidsvoll

Avskrifter utført av Trond Øivindsson Lunde

 

Samlagsafstemningen i Kristiania 1899

Registrert av Laila N. Christiansen

Denne Kredsindelingen er kun korrekt i tiden 19. april til 18. november 1899. For å finne riktig menighet til andre tider, bruk Riksarkivets kataloger.

Kredsinddelingen med Alfabetisk Gadefortegnelse

Kristiania, J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri, 1899

Kredsinddelingen

Byen deles med Hensyn til Afstemningen i 17 Kredse, nemlig:

 

Register til Gårdshistorien for Fet og Rælingen

Registrert av Dag Hofsødegård

 

Register til Bygdehistorien for Aurskog/Blaker

Registrert av Dag Hofsødegård

 

Familienummer i folketelling 1801 for Hakadal

Familienummer Hakadal

Hovedperson

Gårdsnavn

Under

Referanse i Birger Kirkebys bygdebok

1

Gulbrand Larsen

Spenningsbye

 

 

Familienummer i folketelling 1801 for Nittedal

Familienummer Nittedal

Hovedperson

Gårdsnavn

Under

Referanse i Birger Kirkebys bygdebok

1

Jonas Henrik Stenersen

Nittedal prestegård

 

Medlemstilbud på Internett og ADSL fra Telenor

DIS-Norge har undertegnet en ny avtale på Internett fra Telenor, denne avtalen er gjeldende fra 1. november 2013.

Gjennom samarbeidsavtalen som DIS-Norge har inngått vil du som medlem i DIS-Norge kunne få lavere priser på en rekke privattjenester hos Telenor.
Rabattene gjelder for alle medlemmer som er eller blir Telenor kunde og vil fremkomme på neste faktura på egen rabattkolonne.

Tilbudet gjelder følgende:

Bredbånd (ikke Fiber bredbånd)
Mobilt bredbånd
Bredbåndstelefoni

Prisene og betingelsene finner du her: Priser 

Kundeservice
Som Online-kunde har du tilgang til døgnåpen kundestøtte på tlf 05000.
Teknisk support via Internett: www.online.no/kundeservice/index.html
Endringer i abonnement kan også foretas på mail til: partnerstotte@telenor.com

ADSL uten telefoni
Ved bestilling av ADSL uten at man har telefon innstallert påløper det kr 60,- pr mnd i tillegg for linjeleie.