DIS-Norge
 
  English Norsk  

January 2010

Ti tips til å finne slekt i Oslo på 1800-1900 tallet.

 1. Bruk DIS-Norge, Slekt og Datas Genealogiske ressurser for enkelt å finne til de forskjellige kildene.
 2. Finn personene i folketellingene på nett. Folketellinger 1870 1885 1891 finnes i Riksarkivet/Statsarkivet Oslo, bør ha adresse for å finne frem i disse. (bruk for eksempel adressebøkene i Digitalarkivet)
  Om adressebøkene i Oslo Byarkiv
  1. 1801 (tredelt: Opsloe, Aker og Christiania )
  2. 1865 (tredelt: Christiania, Østre Aker og Vestre Aker
 

10 Tips om DNA og slektsforskning

 1. Det er nå enkelt å få utført DNA-analyser som kan være til hjelp i slektsforskningen. Se  DIS-Norge, Slekt og Datas egne DNA-sider for mye informasjon. Y-kromosomet arves omtrent uforandret fra far til sønn, og kan følges gjennom generasjoner over århundrer. Mitokondrier arves parallelt nesten uendret fra mor til barna, og kan brukes til å følge morslinjene. Se figur fra ISOGG.

  Disse testene kan først og fremst finne andre som har identisk eller nesten identisk Y-DNA eller mt-DNA, og disse vil man ha en felles ane med innen et visst tidsrom, en MRCA = Most Recent Common Ancestor. 

  I kulturer med lang tradisjon for arvede etternavn og gamle slektsnavn, kan man også teste Y-kromosomer for å sannsynliggjøre tilknytning til en bestemt slekt, siden begge deler følger linjen fra far til sønn.

 

Svensk innvandring til Kragerø-distriktet i siste halvdel av 1800

Disse data er registrert av Datautvalget for historielagene i Kragerø kommune, 1991.

Kontaktperson: Gunnar Aabøe, 3766 Sannidal, Tlf: 35990990

Bruk og distribusjon av dette arkivmateriale er tillatt på følgende vilkår:

All distribusjon og bruk skal være ukommersiell. Ikke på noen måte kan dette materiale brukes eller distribueres mot vederlag i noen form av andre. Denne tekst må heller ikke fjernes fra distribusjonsfilen.

Gå til register over personer som er innvandret fra Sverige til Kragerødistriktet i siste halvdel av 1800. (ca 1850-1900).

Registrert av: Håkon Finstad,3770 Kragerø.

Dataregistrert av:

 

Hilsen fra Danmark

I forbindelse med at vi rundet 20 år mottok vi i går denne hilsen fra Danmark på Twitter:

 

Sannidal kirkebok 2 - døde 1767-1802

 

 

Sannidal kirkebok 2 - offentlig skriftede 1767-1802

 

Anno 1767

Marty
27. Enken Ingeborg Christensdatter fra Østre Gumøe for begangen lejermaal med Niels Pedersen fra samme sted. N.B.: før hans Confirmation
 

Anno 1768

 

Sannidal kirkebok 2 - konfirmerte 1767-1802

 

Anno 1767

Drenge:
  Ole Giøthesen Rønningen
Lars Pettersen Østre Gumøe
Halvor Jensen Rinne
Harrald Christensen Støle
Torgius Halvorsen Carlstad
Christen Amundsen Langøe
Jens Olsen Blanckenberg
Gunstein Danilsen Skaatøe
Isach Jørgensen Lønne
Gundvald Olsen Bratøe
 

Sannidal kirkebok 2 - introduserte 1767-1790

Anno 1767

Januar
4. Ingeborg Maria, Anders Larsen Carlstads Hustru
Anne Nielsdatter, Jacob Bachsen Krejerholmens Hustru
6. Anne Nielsdatter, Hans Gertsens Hustru
18. Aase Nielsdatter, Christen Nielsens Hustru Heje
Februar
 

Sannidal kirkebok 2 - døpte 1767-1798

Anno 1767 Jan.

 
9. Døbt Et Drengeb. Kaldet Kield, Født D. 30. Mai
Par.: Lars Knudsen Sandtangen og Anna Kieldsdatter
Test.: Niels Knudsen, Ole Kieldsen, Nils Nilsen, Marthe Clausdatter og Gunild Knudsdatter

Døbt Et Drengebarn Kaldet Anders
Par.: Hans Eilefsen Moe og Inger Olsdatter
Test.: Tiøstøl Jensen, Abraham Aarøe, Ole Torbiørnsen, Karen Olsdatter og Johanne Hansdatter

 

Sannidal kirkebok 2 - ekteviede 1767-1802