DIS-Norge
 
  English Norsk  

January 2010

Protokoll over mottakere av DIS-Norges hederspriser

DIS-bjørnen:
Anne Blakkestad 1994
Gunnar Aabøe 1994
Toril Lohne 1996
Rune Bratfoss 1997
Alf Christophersen 1997
Torleif Haugødegård 1997
Vidar Osen 1997
Per Henrik Bache 1998
Ole-Johan Kippenbroeck 1998
Bjørn Nilsen 1998
Monica Jakobsen 1999
Olof Cronberg, Föreningen DIS 2000
Jan M. Keus 2000
Lars Nygaard 2002
Jan Eri 2002
Vidar Holum 2004
Gunnar Borvik 2004
Magne Mæle 2004
Norunn Klettum 2004
Per Steinar Håklev 2004
Vidar Øverlie 2004
Tone Eli Moseid 2006
Renathe-Johanne Wågenes 2006
Finn Karlsen 2006
Einar Balle 2007
Finn Holden 2007
Åse Wethal Holen 2007
Viggo Eide 2008
Torbjørn Seiring 2008
Torill Johnsen 2008
Magne Granhaug 2009
Laila N. Christiansen 2009
Anne Mette Bjørgan 2009
Finn Guttvik 2010

 

DIStreff

DIStreff

DIStreff er:

  • En mulighet til å få kontakt med andre som forsker på det samme som du gjør
  • En anledning til å finne ut om andreslektsforskere arbeider med din slekt
  • En tjeneste for å få tilbakemeldinger for å gjøre egne data bedre
  • Hjelp og nyttige tips om hvordan best registrere navn og stedsnavn
 

DIStreff er ikke:

  • Et sted for å presentere resultatet av egen slektsforsking
  • Fullstendig oversikt over medlemmer sin slekt
  • En kilde i vanlig forstand - alle data er bidrag fra enkeltpersoner og står for vedkommendes egen regning
 
 

Gravminner i Norge

Klikk her for å søke i Gravminner i Norge

Om Prosjektet

Gravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i DIS-Norge, Slekt og Data siden april 2004. Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige. Det er også startet opp innsamling av bilder av kirker/kapeller.

Prosjektet har mottatt tilskott fra Norsk Kulturråd.

Gravstedsregistreringen omfatter følgende tre delaktiviteter:

 

Retningslinjer for styrets faglige utvalg i DIS-Norge, Slekt og Data (FU)

Organisering 

1.     Faglige utvalg opprettes og nedlegges av DIS-Norge, Slekt og Datas styre etter behov. De skal normalt opprettes på områder som er av vesentlig betydning for organisasjonen og som antas å være direkte knyttet til organisasjonens formål.

2.     Styret oppnevner minst et medlem i hvert faglig utvalg. Styremedlemmet skal sørge for god kommunikasjon mellom utvalget og styret.

3.     De faglige utvalgene skal ha en leder. Dette skal normalt ikke være den som er oppnevnt fra styret. Lederen oppnevnes av styret.

4.   Lederen rekrutterer medlemmer til det faglige utvalget. Lederen informerer styret om personer som er innlemmet i eller har fratrådt utvalget. Utvalgsmedlemmer må ha sagt seg villige til å delta før de oppnevnes. Medlemmer av faglige utvalg bør være medlemmer av DIS-Norge, Slekt og Data.

5.     Hvert faglig utvalg bør minst avholde minst ett fysisk møte hvert annet år. Ellers forventes medlemmene i utvalget å kommunisere med hverandre via kommunikasjonskanaler som ikke medfører reisekostnader.

 

Invitasjon til Landsmøtet 2000

Velkommen til

DIS-Norges landsmøte 2000

8.-9. april 2000,
Oslo byarkiv

Program

Lørdag 8. april

Kl. 1100 - 1400   Oslo byarkiv åpner dørene for DIS-Norges medlemmer, omvisning. Åpent for alle medlemmer. Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3.

Kl. 1400 - 1500   Lunsj og registrering av representantene.

Kl. 1500 - 1800   Faglig konferanse ("søndagsmøtet") for representantene og tillitsvalgte. Lukket konferanse. Sted: Oslo byarkiv.

 

Referat fra DIS-Norges landsmøte 2000

Byarkivet i Oslo, 9. april 2000

DIS-Oslo/Akershus stod for det praktiske arrangementet rundt landsmøtet.

 

1. Åpning, registrering av representanter/fullmakter

Leder i DIS-Norge Jan Solberg ønsket velkommen.
Representanter og stemmer ble registrert. De utgjorde 35 stemmer, fordelt på:

 

Referat fra tillitsmannskonferansen i DIS-Norge 10-11.mars 2001 i Oslo/Skagerrak

Deltakere var: Jan E. Braaten, Aust-Agder, Gunnar Jacobsen, Buskerud, Stig H. Pedersen, Finnmark, Steinar Oddenes og Arne Kjell Øverland, Haugaland, Lillian Kristiansen, Hedmark, Renathe Wågenes og Kenneth Bratland, Hordaland, Kjell Ove Hattrem, Møre og Romsdal, Karle Jensvik, Nord-Trøndelag, Finn Høve, Oppland, Vidar Holum, Oslo/Akershus, Viggo Eide og Magne Mæle, Salten,

 

Ymse gamle dokumenter

 

DIS-Norges høringsuttalelse angående "NOU 2001:1 Lov om personnavn

DIS-Norges høringsuttalelse angående "NOU 2002:1 Fortid former framtid

 Kurs i 1600-tallsskrift (7-9.november 2008)

 

Lokale brukergrupper for ulike slektsprogram

Lokallag Program Møtested Kontakt
DIS-Haugaland Brothers Keeper IOGT-huset i Haugesund Arne Rossebø
DIS-Haugaland Embla Familie & Slekt IOGT-huset i Haugesund Eli Bjerkenes
DIS-Haugaland The Master Genealogist IOGT-huset i Haugesund Arne Kjell Øverland
DIS-Hordaland Brothers Keeper Kronstad Hovedgård (Bergen) Per Aase Andresen
DIS-Hordaland Embla Familie & Slekt Kronstad Hovedgård (Bergen) Greta Voigt Nesbø
DIS-Møre og Romsdal
 

Hvordan registrere kilder og henvise til dem i et slektsprogram?

Her kommer informasjon om hvordan man bør registrere kilder og henviser til dem i noen vanlig brukte slektsprogram. For å se informasjon om dette må man logge inn med brukernavn og passord som du fikk tilsendt da du meldte deg inn.
Les også her: Pålogging for medlemmer

For hver enkelt opplysning du finner bør du henvise til en kilde, slik at du ved en senere anledning finner tilbake til kilden og kan bekrefte opplysningen. Alt for ofte utelater/glemmer man å gjøre dette, og da kan det bli mye etterarbeid, eller i verste fall, man finner ikke igjen til kilden. Da blir opplysningen med en gang veldig lite verdt.