DIS-Norge
 
  English Norsk  

January 2010

Hvordan registrere kilder og henvise til dem i et slektsprogram?

Her kommer informasjon om hvordan man bør registrere kilder og henviser til dem i noen vanlig brukte slektsprogram. For å se informasjon om dette må man logge inn med brukernavn og passord som du fikk tilsendt da du meldte deg inn.
Les også her: Pålogging for medlemmer

For hver enkelt opplysning du finner bør du henvise til en kilde, slik at du ved en senere anledning finner tilbake til kilden og kan bekrefte opplysningen. Alt for ofte utelater/glemmer man å gjøre dette, og da kan det bli mye etterarbeid, eller i verste fall, man finner ikke igjen til kilden. Da blir opplysningen med en gang veldig lite verdt.

 

Lenker

Nytteprogrammer  PC/Windows 
Forte Agent Programme for å lese nyhetsgrupper. Forte Internet Software
GEDCOM utilities 1)Viser personer uten tilknytn. 2)Vedlikeh. av steder 3)Legger til note 4)Legger til kilde på personer 5)Endre store/små bokstaver i steder og navn Gumby
GED2HTML Produserer WWW-sider fra GEDCOMfiler
 

Tidligere styrer i DIS-Norge

1990

Leder: Wilhelm Færden
Kasserer: Sjur Madsen
Styremedlemmer:  Alf Christophersen
  Arne M. Sandlie
  Gunnar Thorvaldsen
  Gunnar Aabøe

1991

Leder: Wilhelm Færden
Kasserer: Sjur Madsen
Styremedlemmer: Alf Christophersen
  Arne M. Sandlie
  Grethe Flood
  Gunnar Aabøe
Varamedlemmer:  Anne Blakkestad
  Ragnhild Prøytz

1992

Leder: Wilhelm Færden
Kasserer:
 

Annonser i Slekt og Data

Prisliste for annonsering i Slekt og Data.

1/1 side Kr. 8.900,- Bakside
1/1 side Kr. 6.900,- Tekstside
1/2 side Kr. 4.140,- 60% av helside
1/4 side Kr. 2.480,- 60% av halvside

Rabattsystem:

1. Annonse: 0%
2. Annonse: 20%
3. Annonse: 30%
4. Annonse: 40%

Rubrikkannonser:

Små rubrikker (24-30 på siden) Kr. 1.990,-
Store rubrikker (16-20 på siden) Kr. 2.990,-

Prisene forutsetter ferdig original.
For bestilling av annonse, ta kontakt med DIS-Norge, Slekt og Datas kontor på kontor@disnorge.no eller på telefon 22 42 24 00.

 

Formålsparagraf

Medlemsbladet Slekt og Data har som grunnsyn å arbeide for

  • å gi medlemmene gode kunnskaper om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning
  • å være den viktigste kanalen ut til medlemmene ved siden av nettsidene til organisasjonen
  • å være et bindeledd mellom organisasjonen og medlemmene

Bladets målgruppe er primært Slekt og Datas egne medlemmer. Utgiver har som redaksjonelt mål å bidra til

  • økt kompetanse om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning
  • økt kunnskap om Slekt og Datas aktiviteter og virksomhet
  • at slektsfaglig virksomhet i Norge holder et høyt faglig nivå
  • at medlemmene kan oppleve glede over både egen aktivitet og fellesskapet i organisasjonen

Innholdet skal favne artikler og annet stoff innenfor følgende områder:

  • slektsforskning, personalhistorie og familiehistorie
  • lokalhistorie og andre relevante emner som er av interesse for slektsforskning
  • bruk av IKT til innsamling av kildemateriale, til systematisering, gjenfinning og presentasjon, men også til kommunikasjon mellom
 

Innholdsoversikt

Innhold i årgang (nummer): 

 

Slekt og Data

Oppdatert juni 2017

Gjennom medlemskapet i Slekt og Data får du tilgang til flere ulike blader:

Slekt og Data er organisasjonens medlemsblad, og kommer ut fire ganger i året. Bladet skal gi medlemmene god kunnskap om relevante tema for slektsforskning og data, men også være et blad for og om medlemmene.

Flere lokallag lager i till egne blader som alle medlemmer får tilgang til. Bladene har lokale saker, men skriver også om lokale kilder som kan være relevante for alle som har, eller kanskje har, slekt i det aktuelle området.

 

Posisjonering ved hjelp av GPS

 

Bjørn Geirr Harsson, sjefsingeniør i Statens kartverk Geodesidivisjonen

2004-01-18

1.Hva er GPS?

For de som ikke er inne i terminologien kan nevnes et GPS står for Global Positioning System, og på norsk ville vi si at det er et globalt satellittbasert navigasjons- og stedfestingssystem. Menigmanns nytte av GPS ligger i det at vedkommende med en liten håndholdt GPS-mottager kan lese ut av displayet koordinatene på stedet med noen få meters nøyaktighet. Før vi går nærmere inn på utnyttelsen av GPS, kan vi se litt på hvordan systemet fungerer.

 

Lyd som slektshistorisk kilde

I årenes løp er det mange som i en eller annen form har foretatt lydopptak av sine nærmeste, spesielt barn, men også intervjuer av familiemedlemmer, eller opptak av radioprogrammer etc. folk har vært med i. Denne kilden vil være mer og mer verdifull ettersom tiden går, og det er viktig å sikre den for ettertiden. En må gå ut fra at fremtidige slektsprogrammer vil ha muligheter for lyd og video, og allerede i dag er det mulig å produsere en slektsbok på CD eller lagt på nettet med alle multimediafasiliteter.

Lagring og konservering

Når det gjelder lagring og oppbevaring av lyd på kassetter og lydbånd, er det særlig 2 forhold som gjør seg gjeldende: smitting og svekking.

 

Årsberetning 2002 DIS-Hordaland

Styrets årsberetning for 2002Styret har i året 2002 bestått av: Leder Renathe-Johanne Wågenes, nestleder Jarle Hannisdal, sekretær Kenneth Bratland, kasserer Johan Ludvig Kvamme, varamedlem Sølvi Arntzen, varamedlem Magnus Asbjørnsen. Styremedlem Tore Kristiansen måtte trekke seg halvveis i året.
Revisor: Tor Hauge.
Valgkomite: Erik Angell-Hansen, Alf-Egil Skjeldestad.
DIStreff-fadder: Alf-Egil Skjeldestad.
Webmaster: Einar Balle.
Kilderegistreringskoordinator: Magnus Asbjørnsen.

Medlemmer: Ved årsskiftet er vi ca 620 medlemmer.