DIS-Norge
 
  English Norsk  

January 2010

Gravminner i Norge

Klikk her for å søke i Gravminner i Norge

Om Prosjektet

Gravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i DIS-Norge, Slekt og Data siden april 2004. Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige. Det er også startet opp innsamling av bilder av kirker/kapeller.

Prosjektet har mottatt tilskott fra Norsk Kulturråd.

Gravstedsregistreringen omfatter følgende tre delaktiviteter:

 

Retningslinjer for styrets faglige utvalg i DIS-Norge, Slekt og Data (FU)

Organisering 

1.     Faglige utvalg opprettes og nedlegges av DIS-Norge, Slekt og Datas styre etter behov. De skal normalt opprettes på områder som er av vesentlig betydning for organisasjonen og som antas å være direkte knyttet til organisasjonens formål.

2.     Styret oppnevner minst et medlem i hvert faglig utvalg. Styremedlemmet skal sørge for god kommunikasjon mellom utvalget og styret.

3.     De faglige utvalgene skal ha en leder. Dette skal normalt ikke være den som er oppnevnt fra styret. Lederen oppnevnes av styret.

4.   Lederen rekrutterer medlemmer til det faglige utvalget. Lederen informerer styret om personer som er innlemmet i eller har fratrådt utvalget. Utvalgsmedlemmer må ha sagt seg villige til å delta før de oppnevnes. Medlemmer av faglige utvalg bør være medlemmer av DIS-Norge, Slekt og Data.

5.     Hvert faglig utvalg bør minst avholde minst ett fysisk møte hvert annet år. Ellers forventes medlemmene i utvalget å kommunisere med hverandre via kommunikasjonskanaler som ikke medfører reisekostnader.

 

Invitasjon til Landsmøtet 2000

Velkommen til

DIS-Norges landsmøte 2000

8.-9. april 2000,
Oslo byarkiv

Program

Lørdag 8. april

Kl. 1100 - 1400   Oslo byarkiv åpner dørene for DIS-Norges medlemmer, omvisning. Åpent for alle medlemmer. Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3.

Kl. 1400 - 1500   Lunsj og registrering av representantene.

Kl. 1500 - 1800   Faglig konferanse ("søndagsmøtet") for representantene og tillitsvalgte. Lukket konferanse. Sted: Oslo byarkiv.

 

Referat fra DIS-Norges landsmøte 2000

Byarkivet i Oslo, 9. april 2000

DIS-Oslo/Akershus stod for det praktiske arrangementet rundt landsmøtet.

 

1. Åpning, registrering av representanter/fullmakter

Leder i DIS-Norge Jan Solberg ønsket velkommen.
Representanter og stemmer ble registrert. De utgjorde 35 stemmer, fordelt på:

 

Referat fra tillitsmannskonferansen i DIS-Norge 10-11.mars 2001 i Oslo/Skagerrak

Deltakere var: Jan E. Braaten, Aust-Agder, Gunnar Jacobsen, Buskerud, Stig H. Pedersen, Finnmark, Steinar Oddenes og Arne Kjell Øverland, Haugaland, Lillian Kristiansen, Hedmark, Renathe Wågenes og Kenneth Bratland, Hordaland, Kjell Ove Hattrem, Møre og Romsdal, Karle Jensvik, Nord-Trøndelag, Finn Høve, Oppland, Vidar Holum, Oslo/Akershus, Viggo Eide og Magne Mæle, Salten,

 

Ymse gamle dokumenter

 

DIS-Norges høringsuttalelse angående "NOU 2001:1 Lov om personnavn

DIS-Norges høringsuttalelse angående "NOU 2002:1 Fortid former framtid

 Kurs i 1600-tallsskrift (7-9.november 2008)

 

Lokale brukergrupper for ulike slektsprogram

Lokallag Program Møtested Kontakt
DIS-Haugaland Brothers Keeper IOGT-huset i Haugesund Arne Rossebø
DIS-Haugaland Embla Familie & Slekt IOGT-huset i Haugesund Eli Bjerkenes
DIS-Haugaland The Master Genealogist IOGT-huset i Haugesund Arne Kjell Øverland
DIS-Hordaland Brothers Keeper Kronstad Hovedgård (Bergen) Per Aase Andresen
DIS-Hordaland Embla Familie & Slekt Kronstad Hovedgård (Bergen) Greta Voigt Nesbø
DIS-Møre og Romsdal
 

Hvordan registrere kilder og henvise til dem i et slektsprogram?

Her kommer informasjon om hvordan man bør registrere kilder og henviser til dem i noen vanlig brukte slektsprogram. For å se informasjon om dette må man logge inn med brukernavn og passord som du fikk tilsendt da du meldte deg inn.
Les også her: Pålogging for medlemmer

For hver enkelt opplysning du finner bør du henvise til en kilde, slik at du ved en senere anledning finner tilbake til kilden og kan bekrefte opplysningen. Alt for ofte utelater/glemmer man å gjøre dette, og da kan det bli mye etterarbeid, eller i verste fall, man finner ikke igjen til kilden. Da blir opplysningen med en gang veldig lite verdt.

 

Lenker

Nytteprogrammer  PC/Windows 
Forte Agent Programme for å lese nyhetsgrupper. Forte Internet Software
GEDCOM utilities 1)Viser personer uten tilknytn. 2)Vedlikeh. av steder 3)Legger til note 4)Legger til kilde på personer 5)Endre store/små bokstaver i steder og navn Gumby
GED2HTML Produserer WWW-sider fra GEDCOMfiler
 

Programmene

Program

Kommentar

(Obs! mange kommentarer er gamle, det er ikke systematisk oppdatering her)