DIS-Norge
 
  English Norsk  

April 2012

Samarbeidsavtalen

Transkribering og tilgjengeliggjøring av kirkeboksmateriale.

Her ligger samarbeidsavtalen mellom Riksarkivaren og DIS-Norge.

 

Ny samarbeidsavtale med Riksarkivet

 

 Ny avtale mellom DIS-Norge og Riksarkivaren er nå underskrevet.

Avtalen gjelder Transkribering og tilgjengeliggjøring av kirkeboksmateriale.
Formålet med avtalen er at DIS-Norge legger til rette for organisert transkribering av norsk kirkeboksmateriale som blir tilgjengeliggjort i Digitalarkivet.

DIS-Norge er veldig fornøyd med avtalens innhold og at den nå er signert.
Avtalen kan du lese her