DIS-Norge
 
  English Norsk  

April 2012

Samarbeidsavtalen

Transkribering og tilgjengeliggjøring av kirkeboksmateriale.

Her ligger samarbeidsavtalen mellom Riksarkivaren og DIS-Norge.