DIS-Norge
 
  English Norsk  

April 2012

Dagen etter

I går var det Trondheim og hektisk møte. Faktisk så mye skjedde at jeg denne gang ikke har tatt et eneste bilde. Men dette er lånt av Oddvar.

Mens det var hektisk i går har det vært andre boller i dag. Rydding og lemping og handling of ja det meste. Så nå er det blitt noen planter ute - håper det ikke kommer mer frost......

Og rydding i epost og annet som måtte vente da det var møte som tok all tid.

 

Landsmøtet 2012 er avviklet

I helgen ble DIS-Norge, Slekt og Datas Landsmøte avviklet i Trondheim.
Vi vil i den anledning få gratulere Torill Johnsen med gjenvalg som leder og ønske det nye styret lykke til med arbeidet de neste 2 årene.

Samtidig takkes de avtrådte styremedlemmene for en formidabel innsats i den perioden de har sittet.

Under sees deltagerne på Landsmøtet 2012. 

 

Landsmøtet dag 2

Da er vi igang med landsmøtets andre dag. Mens det i går var regn og grått i Trondheim så er byen i dag fylt med solskinn.

Vi gjennomgikk årsmelding, regnskap, kontingent og budsjett i går og nå snakker Bernt Bull om forslagene til nye vedtekter.

Under middagen ble det delt ut DIS-Bjørner til Kirsti Arctander og Bernt Bull og det flotte tinnfatet (Hedersbevis) fikk John Ludvigsen for mangeårig innsats i DIS-Vestfold og i DIS-Norge.

 

Landsmøte dag 1

Da er vi kommet litt i gang her i Trondheim. Registrering av delegater går for fullt og det er både mange gamle kjente og nye å bli kjent med å se i området.

I går diskuterte styret forslag til kandidater som skal lede og referere møtet samt de presentasjonene som styret er ansvarlige for.

I styret ble også avtalen og samtalene med Riksarkivet referert.

Vi har registrert noen vedtektsendringer i laga, men vil anta at de fleste trenger gjøre en gjennomgang etter dette landsmøtet og styret vil derfor invitere til en full gjennomgang av alle vedtektene før det gis ytterligere godkjenninger.

Men nå blir det landsmøte og det kan alle medlemmene følge med lyd og trolig også på chat.

 

Digitalt landsmøte 2012

Som i 2010 kan medlemmene følge med på landsmøtet i helgen 28.-29. april:

 

På plass i Trondheim

Da er vi kommet fram til hotellet, har fått rom og funnet møterommet. Hyggelig å sitte i inngangspartiet og hilse på ankommende landsmøtedeltakere. Men nå må styret starte møtet sitt.

 

På veg mot landsmøte

I morgen er det dagen før dagen og styret møtes til sitt siste styremøte og skal gjennomgå disse sakene:

1.    Økonomi
2.    Landsmøtet 2012
       a.    Forslag til møteledere og referenter
       b.    Årsmelding og regnskap
       c.    Gjennomgang av styrepresentasjonene
       d.    Digitalt landsmøte
       e.    Gjester
       f.     Annet
3.    Avsluttet avtale med NSF
4.    Riksarkivet
5.    Vedtektsendringer i Laga
6.    Eventuelt

 

1875 tellingen - status

Siste månedsrapport forteller nå at 83 % av Vestfold er ferdigstilt av registratorene. Korrekturlesingen er ca 20 prosentpoeng bak, men uannsett sier dette at vi ganske snart er ferdige med Vestfold og klar til å starte med et nytt fylke.

 

Avtale mellom DIS-Norge og Riksarkivaren 2012

Avtale mellom DIS-Norge, Slekt og Data og Riksarkivaren om transkribering og tilgjengeliggjøring av kirkeboksmateriale av 20. april 2012.

Avtalen finner du her.

 

Samarbeidsavtalen

Transkribering og tilgjengeliggjøring av kirkeboksmateriale.

Her ligger samarbeidsavtalen mellom Riksarkivaren og DIS-Norge.