DIS-Norge
 
  English Norsk  

April 2012

"I en sofa på arkivet" - samtaler om historie i Riksarkivet

Denne våren har Riksarkivet startet med noe helt nytt:

Vi åpner dørene til kveldsarrangementer der historie står i sentrum! ”I en sofa på arkivet” er en arrangementsrekke der vi inviterer historikere og forskere som bruker vårt materiale til samtale og diskusjon rundt ulike temaer.

Etter stor suksess med vårt første "I en sofa på arkivet"-arrangement, gleder vi oss til å åpne dørene til årets andre seanse tirsdag 17. april.
Da setter Espen Søbye og Hans Olav Lahlum seg til rette i vår blå sofa for å diskutere biografiskriving med Arnhild Skre.
Tema for kvelden er altså "Biografen i Riksarkivet".

 

Tid: tirsdag 17. april kl 19-21.30
Sted: Riksarkivet, ved Sognsvann stasjon

Salg av øl/vin/mineralvann og noe godt å bite i.
Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

 

Samtaler med DIS-Danmark

Lørdag kveld og hele søndag fram til vi måtte begi oss til båten og hjemturen, var vi stort sett sammen med formand Susanne. Lørdag var også nyvalgt styremedlem Gitte med.

Vi snakket om felles utfordringer og muligheter for å både dele og utvikle felles tiltak. Danskene har blant annet laget mye interessant under kilderegistrering som vi får titte nærmere på. Dette kan kanskje bidra med ideer videre i vårt eget arbeid på denne sektoren.

Vi snakket om hjemmesidene våre og om muligheter for å gi medlemmer i de tre nordiske DIS-organisasjonene tilbud på tvers av landegrensene

 

Generalforsamlingen

Så var vi på Sorø Akademi i går der årets generalforsamling i DIS-Danmark ble avviklet i går.

Møtet ble åpnet av formand Susanne som ønsket gjestene fra Norge velkommen. Deretter valgte man dirigent og tok fatt på dagsorden. Både beretningen og regnskapet ble lagt fram og kommentert for deretter å bli enstemmig godtatt.

Fra medlemmene var det ikke mottatt forslag, men derimot hadde styret gjennomgått vedtektene og lagt fram en rekke nye formuleringer. Det var flere av dem som skapte en del debatt og ikke alt ble vedtatt. Men visse endrigner er gjennomført for at DIS-Danmark skal kunne fungere som den store organisasjon den nå er blitt med 7 400 medlemmer.

Siste post var valg og alle kandidater ble valgt enstemmig.

Så konstituerte styret seg og vi ble senere informert om at Susanne fortsetter som formand.

 

Hos DIS-danmark

Jon Anders og jeg kom oss med båten til København og hadde med bilen noen dekk nede i båten. Da vi ankom København var vi heldige og slapp i land raskt. Så gikk ferden smertefritt til Sorø både med digital og tradisjonell kartleser. Her har vi funnet DIS-Danmarks generalforsamling og hilst på gamle og nye venner. Forhandlingene starter snart

Hele generalforsamlingen filmes og sendes direkte via hjemmesiden deres slaegtogdata.dk

 

DIS-Norge har nytt telefonnummer.

I forbindelse med avslutningen av samarbeidet om felles administrasjon med Norsk Slektshistorisk Forening har DIS-Norge nytt telefonnummer.

Det nye nummeret et 22 42 24 00