DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kart

DIS-Norge, Slekt og Data har hatt et samarbeid med Statens kartverk om scanning og publisering av amtskartene fra 1800-tallet. Mer informasjon om dette og lenker til kartene kan du under finne under "Amtskart" i venstre meny.

Nasjonalbiblioteket har digitalisert en del gamle kart som er nyttige - her kan du blant annet finne gamle kommunegrenser:

  Herredskart over Syd-Norge, 1918
  Herredskart over Nord-Norge, 1918 
  Geistlig inndelingskart over Syd-Norge, 1922
  Geistlig inndelingskart over Nord-Norge, 1922
  Kart over Norges inddeling i Amter, Fogderier og Hæreder, c 1870
  Amter, Fogderier, Præstegjeld, c1870 

 

Nedenfor finner du lenker til noen nyttige kartkilder på nettet. Har du forslag til andre kart på nettet eller aktuelle nettsider, klikk på lenken nederst på siden.

kart.statkart.no/adaptive2/default.aspx Statens kartverk
ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html Norgesglasset (Statens kartverk)
digitalarkivet.no/norkart/ Kart over prestegjeld, amt og kjøpstader i 1801-teljinga, og med kommuneinndelinga i 1979
www.byarkivet.oslo.kommune.no/article68754-961.html  Verktøy for slektsgranskere - kart over Kristiania med menighetsgrenser 1911
maps.google.com Google Kart
maps.yahoo.com  Yahoo! Maps
www.openstreetmap.org OpenStreetMap