DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kart

DIS-Norge, Slekt og Data har hatt et samarbeid med Statens kartverk om scanning og publisering av amtskartene fra 1800-tallet. Mer informasjon om dette og lenker til kartene kan du under finne under "Amtskart" i venstre meny.

Nedenfor finner du lenker til noen nyttige kartkilder på nettet. Har du forslag til andre kart på nettet eller aktuelle nettsider, klikk på lenken nederst på siden.

kart.statkart.no/adaptive2/default.aspx Statens kartverk
ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html Norgesglasset (Statens kartverk)
digitalarkivet.no/norkart/ Kart over prestegjeld, amt og kjøpstader i 1801-teljinga, og med kommuneinndelinga i 1979
www.byarkivet.oslo.kommune.no/article68754-961.html  Verktøy for slektsgranskere - kart over Kristiania med menighetsgrenser 1911
maps.google.com Google Kart
maps.yahoo.com  Yahoo! Maps
www.openstreetmap.org OpenStreetMap