DIS-Norge
 
  English Norsk  

Testeselskap og sammenligning

Det fins mange forskjellige selskaper som tilbyr DNA-tester kommersielt, til slektsgranskere eller andre som er interesserte i å finne ut noe via en DNA-test.

DNA-test for slektsgransking

En oversikt over firmaer og hva de tilbyr fins som egen kategori under Genealogiske Ressurser DNA. For oppdaterte priser og spesielle tilbud, følg med på nettsidene til de forskjellige selskapene. Det er viktig å studere disse nøye og sammenligne hva som faktisk testes før man bestiller.

Det er også viktig å tenke over hva det er man vil finne ut, og hva de forskjellige selskapene tilbyr. Noen er mest fokusert på helsefaktorer, men har noe informasjon om opphav i tillegg. Andre spesialiserer seg på afrikansk opphav, og noen tilbyr kun små tester som forteller om antropologien og historien uten å være detaljerte nok til å kunne brukes for selve slektstreet.

Sammenligning av resultater

Om man skal få utbytte av testresultatene er det helt vesentlig å få sammenlignet disse med andre testere. De fleste selskapene sammenligner automatisk med alle andre medlemmer/testere de har i databasen.

  • Y-search for Y-DNA STR-test: her plotter man inn STR-markørene, enten man har testet bare 12 eller hele 111, og så kan man sammenlignes med folk som har testet med andre selskaper. Databasen er utviklet av og driftes av Family Tree DNA, men kan brukes av alle som har testet Y-DNA/STR, og man kan være anonym. Folk man har treff med kan kontaktes via anonymt kontaktskjema.
  • mitosearch for mtDNA test HVR1 og HVR2 (+HVR3): Denne er tilsvarende Y-search. Siden mtDNA endres så sakte vil treff her ha svært langt tidsperspektiv, vanligvis tusen år og mer, men med flaks eller litt sjeldnere mutasjoner kan man finne interessante treff. For de fleste vil likevel georgrafisk plassering av treffene være interessante å vurdere.

Mer detaljerte resultater for autosomaltest, etnisk opphav

Disse testene er svært nye, utvikles stadig, og ikke alle har vært fornøyde med resultatene opp igjennom årene. Det varierer svært hvor mange SNPs som analyseres. De nyeste testene analyserer over 700 000 SNPs, og har muligheten til å finne mer nøyaktige svar - men mer forskning gjenstår.

Det fins flere forskere som forsøker å se mer i detalj på hvordan disse autosomal-analysene kan anvendes og iblant tar imot rådata fra frivillige, som dermed får noe mer detaljerte opplysninger.

Professor Doug McDonald er en av disse, og han bruker resultatene til å justere bergeningene videre. Dodecad-prosjektet (begrensinger i hvem som kan sende inn og når) og polske Eurogenes er to andre.

  FTDNA 23andMe Ancestry.com Genebase Genetree Ancestry by DNA
Sammenligning av tester og priser
Y12 $99 -        
Y17-20   -    Y20: $119   Y17: $99
Y37-46 Y37: $149 - Y46: $179  Y44: $199 Y46: 179  
Y67 $239 -    $269    
Y91-111 Y111: $339 -    Y91: $339    
Y SNP Deep Clade-pakke til $89 Ja, noen - del av kombitesten     fra $69,99 og oppover  
Y SNP enkeltvis Ja, $29 pr stk -        
mtDNA HVR1 $99 -    $119    
mtDNA HVR1+2 $159   $179  $189 $179 (de kaller HVR1+2 for HVR1,2,3) $199 (de kaller HVR1+2 for HVR1,2,3)
mtDNA FGS $299      $528 (eg. $339 som oppgradering av HVR1+2)    
mtDNA haplo Del av FGS - absolutt alle SNPs testes der Ja, noen - del av kombitesten. Ca 2700 SNPs testes.    $89 (bare som oppgradering av HVR1+2)    
Y-DNA og mtDNA kombinasjon

Y37 og HVR1+2: $269

Mange flere typer, se nettsider

- Y46+mtDNA HVR1+2: $358     Y17 + mtDNA HVR1+2: $259
Illumina autosomaltest, 700 000 - 1000 000 SNPs testes Family Finder $289 Ja, én kombitest som krever abonnement, ca $99 + $107 - totalt $208 med ett års ab. Kjøp uten abonnement og binding til $399. -      
"etnisitet" Del av Family Finder Ja, del av kombitest -  19 STR-markører: $139   176 markører (STR?) til $295