DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsfaglig utvalg

DIS-Norge, Slekt og Datas slektsfaglige aktivitetsutvalg har som overordnet mål å:

  • Lage artikler til DIS-Norge, Slekt og Datas websider og Slekt og Data
  • Svare på slektsfaglige spørsmål
  • Bidra til kursvirksomhet