DIS-Norge
 
  English Norsk  

Arbeidsutvalget

DIS-Norges arbeidsutvalg for perioden 2010-2012 består av:

Navn Lagstilknytning Verv E-post Hjemmeside
Torill Johnsen DIS-Oslo/Akershus Leder http://torillj.net/
Nina Hanssen DIS-Oslo/Akershus Nestleder  
Dag Gurihus DIS-Finnmark Økonomileder  
Jarle Hannisdal DIS-Hordaland Nestleder  

 Kontakt Arbeidsutvalget på arbeidsutvalg@disnorge.no.