DIS-Norge
 
  English Norsk  

Folketellinger på Internett

Hvordan finner man personer i folketellingene som ligger på websidene til Digitalarkivet? Det er ikke så vanskelig, bare man vet hvordan.

Edit: For søk i nye Digitalarkivet finner man en guide her!

De folketellingene som ligger online, finner du på Digitalarkivet. Her er de riksdekkende tellingene fra 1801, 1865, 1875 (denne er under komplettering) og 1900. I tillegg er flere lokale tellinger tilgjengelig, men det tar vi etterhvert.

 Helt øverst, i den brede blå stripa velger vi hvilken nasjonal folketelling vi ønsker å se i.

La oss bestemme oss for en person vi skal lete etter.

Agna, født før 1900, vokste opp i Enebakk, datter av bonden Kristian som bosatte seg på Rustad ved Langen da hun var liten pike. Er det nok til å finne ut mer om henne og familien hennes? La oss se. Ettersom vi vet at Agna ble født før 1900, starter vi der. Vi vel at hun het Agna, men vi vet ikke om hun hadde flere fornavn. Derfor velger vi av fornavnet skal inneholde Agna, og trykker på ”knappen” det står Hald fram.

Da kommer det opp ei lang liste med forslag på navn som inneholder Agna. Vi ser at øverst er det 90 treff på dette navnet. Vi markerer Agna ved å klikke i ruta forran navnet, og klikker der det står ’Hald fram’ helt i bunnen av lista (evt trykke enter).

Det bildet vi nå får opp ser slik ut:

Her ser vi hvor i landet alle de 90 personene med navn som inneholder Agna bodde da folketellinga ble gjennomført. ”Vår” Agna vokste opp i Enebakk, og det ligger i Akershus. Der ser vi det er bare 6 Agna’er, så søket vårt er nå blitt ganske innskrenket. For å komme videre, klikker vi på 6-tallet bak Akershus, ser vi hvor i Akershus disse 6 bodde.

Her ser vi at det var bare én av dem som bodde i Enebakk, og da klikker vi på 1-tallet. Siden vi nå kommer til, inneholder mye informasjon. Nå er vi inne i selve folketellinga. Det vi legger merke til nå er at vi ser navnet på en Agna Therese Hansdatter, født i 1893 i Spydeberg, og bosatt på gården Rustad.

 

Foran navnet står det et tall, 2248. Dette er Agna Thereses ”id-nummer” i folketellinga. Vi ser at tallet er i blått, og det er klikkbart. Og når vi klikker der, får vi opp flere folk:

 Dette er oversikten over alle som bodde på gården Rustad, på Enebakk i Akershus, da folketellinga ble gjennomført i 1900. Her finner vi igjen Agna Therese Hansdatter. Vi ser at hun står som datter i familien. Øverst av de folkene ser vi Hans Christian Theodorsen. Vi visste at Agnas far het Kristian, så antagelig brukte han bare Kristian til daglig. Hans Christian var ”Gårdbruger og Selveier”. Det betyr at han drev den gården han selv eide. Han var ikke f.eks. en husmann som ikke eide plassen han bodde på. Videre ser vi at Hans Christian blle født i 1865. Under ser vi hans kone, Karen Sofie Johansdatter. Hun var ”Gaardbrugerkone” og født i 1860. Videre ser vi at de hadde 3 sønner og 3 døtre, deriblant ”vår” Agna. På gården Rustad bodde det også en ”Jordarbeider”, altså en dreng som hjalp til på gården. Han ser vi het Johannes Olsen, han var født i 1836 i Tøstedal, og han bodde i ”Drengstubygningen”.

Vi kan også velge å søke på gårdsnavn før vi velger å søke på fornavn. Dette vil innskrenke antall treff betydelig. Men vær oppmerksom på at folk skiftet det vi i dag regner som etternavn når de flyttet.

Et godt tips ved søking i folketellingene

Det har vært stor endring i skrivemåte på både stedsnavn og personnavn. Leter du etter en person som f.eks. heter Kristoffer, så kan navnet ha blitt skrevet på mange måter:

Chistoffer, Chrestofer, Chrestoffer, Christffer, Christhoper, Christof, Christofer, Christoff, Christoffer, Christofher, Christoph, Christopher, Christopler, Christopper, Ckristofer, Cristofer, Cristoffer, Kresstoffer, Krestafor, Kresteffer, Krestfor, Krestofer, Krestoffer, Krestoffor, Krestopher, Krisstoffer, Kristaafer, Kristaaffer, Kristafer, Kristaffer, Kristafor, Kristefa, Kristefer, Kristeffer, Kristffr, Kristof, Kristofa, Kristofar, Kristofe, Kristofer, Kristofers, Kristofersen, Kristoff, Kristoffa, Kristoffe, Kristoffer, Kristoffers, Kristofffer, Kristoffr, Kristoffør, Kristofher, Kristofir, Kristofor, Kristofr, Kristopfer, Kristopher, Kristtofer, Kriståffer, Krostoffer, Krstoffer, Krstoffs

Det eneste alle disse skrivemåtene har felles er faktisk kombinasjonen ”st”. Så det blir en tidkrevende jobb å lete seg fram til den rette Kristoffer. Men det er langt ifra en umulig oppgave.

 

Andre folketellinger og gode kilder på Digitalarkivet

Digitalarkivet er det et valg som heter Databaseveljar. Går vi inn der har vi tilgang til flere folketellinger og gode kilder.

Først kommer vi til ei side hvor vi kan velge hviket fylke, hvilken kilde og/eller hvilken tidsperiode.

Her er det så mye å velge i, at det beste er å prøve seg fram. Men vær klar over at det finnes lokale folketellinger, og mye annen god informasjon, under denne menyen.

 

Lykke til med søkene.