DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slik har vi endret oss fra 1814 til 2014

vg.no kan vi i dag lese om følgende, skrevet av Stian Eisenträger og Kenneth Lauveng

Hvordan var egentlig det norske folk i 1814?

Et prosjekt som har som mål å registrere alle viede, døpte og gravlagte i de norske kirkebøkene i perioden fra folketellingen 1801 til og med 1814 vil gi oss muligheten til å vite mer om hvordan den norske befolkningen så ut.

I tillegg vil det gi oss muligheten til å følge dramatikken i årene før 1814 på personnivå.Et prosjekt som har som mål å registrere alle viede, døpte og gravlagte i de norske kirkebøkene i perioden fra folketellingen 1801 til og med 1814 vil gi oss muligheten til å vite mer om hvordan den norske befolkningen så ut.

- Tanken er at vi skal finne ut hvem nordmennene var rundt 1814. Vi kartlegger hvor lenge de levde, hvor mange barn de fødte, hvor store familiene var, hvor mange ganger de giftet seg og hvor de bodde, for å nevne noe, sier Renathe-Johanne Wågenes ved Statsarkivet i Bergen, som er koordinator for prosjektet.

VG har fått tilgang til nøkkeltall fra syv prestegjeld forskjellige steder i Norge, som er lagt til grunn for grafikken som sammenligner nordmannen anno 1814 med 2014.Rull til bunnen av artikkelen og se stor oversikt over hvordan vi har forandret oss på 200 år.

Wågenes kan fortelle at de har gjort mange interessante funn allerede.

- For eksempel i Bakke i Vest-Agder var nesten halvparten av dem som døde under 18 år. Dødsårsakene var drukning, brann, at man frøs i hjel, døde i barselseng eller at barn ble lagt i hjel av sine foreldre, forteller hun.

VG-spesial: 1814-2014 

Les hele artikkelen her: Slik har vi endret oss...

 

Norges Husflidslag har blitt UNESCO-akkreditert

Vi gratulerer Norges Husflidslag!

Vi mottok i forleden følgende melding fra pressekontakt Marit Jacobsen

En slik akkreditering betyr at Norges Husflidslag får en rådgivende status i UNESCO, som en organisasjon med kunnskap om hvordan immateriell kulturarv holdes i live. Akkrediteringen skjedde formelt i Paris denne uken, på generalforsamlingen for stater som har ratifisert UNESCOs konvensjon for immateriell kulturarv.

Direktør for Norges Husflidslag, Marit Jacobsen er utrolig stolt av akkrediteringen – Dette er en enorm anerkjennelse av at det arbeidet som gjøres over hele landet, med å holde kurs i strikking, bunadssøm, treskjæring og mye mer, er viktig for kulturarvens del.

Norges Husflidslag jobber kontinuerlig med videreføring av kunnskap om snart glemte lokale håndverksteknikker, og Jacobsen mener noe av det viktigste organisasjonens medlemmer gjør er å vise at kunnskap om håndverk ikke kan dokumenteres og så legges vekk. 

– Kunnskapen sitter i folks hender, og det er opplæring som trengs for å gi nye generasjoner verdifull håndverkskunnskap. Med denne akkrediteringen viser UNESCO at det opplæringsfokuset vi har i Norges Husflidslag er viktig for å videreføre kulturarven, sier Jacobsen

Norge ratifiserte i 2007 UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv, og Jacobsen håper at norske myndigheter ser det statlige ansvaret i å tilrettelegge for kultur- og håndverksopplæring. 

– Norge burde vise at de tar ratifiseringen seriøst, og Norges Husflidslag gir gjerne kulturminister Thorhild Widvey innspill på hvordan dette kan jobbes med fremover, avslutter Jacobsen.

For mer informasjon om UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv, se UNESCOs hjemmesider

 

DIS-Nord stiftes i dag 10. juni 2014!

Vi vil ønske DIS-Nord lykke til med stiftelsesmøtet i dag!

DIS-Troms omorganiseres og forenes med DIS-Finnmark i et nytt distriktslag som heretter heter DIS-Nord. DIS-Troms blir etter dette et lokallag kalt DIS-Tromsø.

I tillegg blir det lokale grupper i Nord-Troms, Midt-Troms, Harstad og Alta.

Møtet holdes tirsdag 10.juni 2014 kl 18:00 i Statsarkivets lokaler (Huginbakke 18) i Tromsø.

 

Kulturminnedagene 2014 - er din kommune registrert?

Registrering til årets kulturminnedager åpnet 15. mars - med frist 15. juli så det er fortsatt tid til å registrere seg! Registreringer som er gjort innen 16. juli får tilsendt arrangementsplakater og blir med i den offisielle arrangementsoversikten.

Gå direkte til registreringsskjema. 

Bildet viser fra DIS-Oslo/Akershus sitt Kulturminnedagsarrangement på Karl Johan i fjor. 

Det er imidlertid mulig både å legge til nye arrangement og gjøre endringer etter dette, men kun registreringer som er gjort innen 16. juli får tilsendt arrangementsplakater og blir med i den offisielle arrangementsoversikten.

Tema for kulturminnedagene 2014 er: «Den store reisen: 200 års samfunnsutvikling».
Kulturminnedagene vil foregå i perioden lørdag 13. september til søndag 21. september.

Med dette temaet ønsker vi å belyse hva som har skjedd av utvikling og endring i samfunnet vårt siden grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814. «Reise» kan tolkes helt konkret eller i vid forstand. For noen vil det passe å lage et arrangement rundt utviklingen av et helt spesifikt objekt eller tradisjon, mens andre vil kanskje ønske å belyse samfunnsutvikling eller kulturutvikling mer generelt. Hovedpoenget med Kulturminnedagene er at vi i løpet av denne uken skal synliggjøre kulturarven vår.

Husk å registrere arrangement på nettsidene til Kulturminnedagene før 15.juli!

 

Enklere å bla i data på Digitalarkivet

Digitalarkivet jobber stadig med å tilpasse kildene sånn at det blir bedre for oss brukere!
De har nå fått på plass en programvareoppdatering som gjør det enklere å bla i data.

Et eksempel på dette finner vi i denne emigrantprotokollenVi kan nå bla fra post til post ved hjelp av lenkene Første/Forrige/Neste/Siste.
(Se illustrasjonen over).

Digitalarkivet sier:
3. juni 2014: Mens noen av oss arbeider med å få ut data, sørger andre flittige folk for at programvaren blir forbedret og videreutviklet. 27. mai og idag (3. juni) ble nye versjoner av Digitalarkivet lansert. Vesentlige endringer for deg vil være at det nå er enklere å bla i data som verken er kirkebøker eller folketellinger, samt at det også er mulig å legge inn korrekturmeldinger/merknader i alle data. Søk i skipslister fra folketellingen 1900 er også på plass, og det avanserte eiendomssøket er utvidet med flere valg på lik linje som det avanserte personsøket.

 

Ivar Fonnes takkes av som riksarkivar!

Torill Johnsen, nylig avgått leder i DIS-Norge, Slekt og Data, var på et avslutningsarrangementet for Ivar Fonnes på Riksarkivet  for å overrekke DIS-bjørnen. Ivar Fonnes var Riksarkivar fra 2006 til 2014.

Foto av Torill Johnsen: Runhild Seim

DIS-bjørnen er en isbjørnfigur i krystall og deles ut til personer som over kortere eller lengre tid og uten egen fortjeneste har gjort en ekstraordinært stor og viktig innsats til fordel for DIS-Norge, Slekt og Data.

Torill skriver:
Ivar Fonnes ble riksarkivar rett etter at jeg hadde blitt valgt som leder i DIS-Norge første gang. Som en pussig tilfeldighet avsluttet han virket som riksarkivar få uker etter at jeg takket for meg som leder. Jeg fikk derfor oppdraget med å dele ut DISbjørnen ved avslutningsarrangementet på Riksarkivet.

Fonnes har vært en god støttespiller for oss slektsforskere og det store samarbeidsprosjektet med å finne Eidsvollsmennenes etterkommere har engasjert både slektsforskerne og etter hvert også menigmann.

Wikipedia skriver om Fonnes: Ivar Fonnes

 

Mange nye filer ut på Digitalarkivet!

Nytt fra Digitalarkivet

29. mai 2014: Siste publisering for mai og dermed passerte vi over 100 nye filer denne måneden.

Vi har fremdeles en lang kø av bidrag som skal ut, så det er masse data i vente. Tusen takk til alle gode bidragsytere! Idag er det 35 nye lister fra kirkebøker for hele landet som er publisert. Gå til Siste 100 for oversikt og lenke til søkeskjema.


Det kommer stadig ut nye filer på Digitalarkivet - så følg med, følg med!

Under her ser du en liste over de 10 siste.

 

DIS-Norge fikk pris!!

På årsmøtet i Studieforbundet Kultur og Tradisjon mandag fikk DIS-Norge, Slekt og Data utdelt pris for sitt aktive arbeid med å øke antall på kursdeltakerer i 2013.

Prisen på kr. 10.000 ble overrakt av Sturla Bjerkåker, generalsekretær i VOFO, paraplyorganisasjonen for studieforbundene i Norge.

På bildet: Styreleder i DIS-Norge, Tone Moseid, Generalsekretær i DIS-Norge, Mette Gunnari, Leder DIS-Oppland, Kjell-Helge Moe, Generalsekretær VOFO, Sturla
Bjerkåker og nylig avgått leder i Studieforbundet Marit Jakobsen.

Foto: Bjørg Schultz 

 

Riksantikvaren vil samarbeide med de frivillige

Pressemelding fra Kulturvernforbundet


Vil samarbeide med de frivillige

Riksantikvarens strategi for samarbeid med frivillige organisasjoner blir presentert på Kulturvernforbundets landsmøte lørdag 10. mai.

Lederne for alle de store kulturvernorganisasjonene er representert når Riksantikvaren lanserer sin frivillighetsstrategi på Kulturvernforbundets 18. landsmøte på Leangkollen til helgen.

 ─ De frivillige organisasjonenes innsats er helt avgjørende for at vi i dag har en mangfoldig kulturarv i Norge. Det legges ned et enormt antall timer i dugnader på bygninger, fartøy og landskap. Å styrke de frivillige organisasjonens arbeidsvilkår og påvirkningskraft, vil gagne kulturminnevernet som helhet, sier riksantikvar Jørn Holme.

På Bjørkheimstølen i Valdres holdes kurs i bygging
av bakerovn. Gammel kunnskap blir tatt vare på
og videreført til flere ildsjeler.
Foto: Marit Bendz©Riksantikvaren

Restaurering, bevaring, bruk og formidling av kulturminner er viktige stikkord som beskriver de frivilliges arbeid. Riksantikvaren har, på ulike måter, alltid samarbeidet med de frivillige organisasjonene. Nå vil Riksantikvaren og de frivillige organisasjonene i enda større grad dra veksel på hverandres kunnskap og erfaring, gjennom et økt samarbeid.

Riksantikvaren og de største organisasjonene skal lære av hverandre gjennom gjensidig kunnskapsoppbygging og erfaringsutveksling, og samarbeide om å arrangere felles fagseminarer, workshops og temamøter.

Jørg Eirik Waula leder Kulturvernforbundet, som er en paraplyorganisasjon innen kulturminnevern. Han er glad for at Riksantikvaren nå har nedfelt en egen strategi for samarbeidet med de frivillige.

─ Vi har alltid hatt god kontakt med Riksantikvaren, men jeg ser fram til et mer strukturert samarbeid, sier Waula. Han mener bestemt at et tettere samarbeid vil øke motivasjonen hos de frivillige og føre til at kulturminner blir bedre tatt vare på.

 

Svenske Släktforskardager 2014 i Karlstad 29.-31. august

DIS-Norge arrangerer tur til Släktforskardagarna 2014 i Karlstad 29.-31. august 2014.
Har du svenske aner i slekten 
din, kan en helgetur til Karlstad være vel verdt turen.


Foto: Hans Løfgren

DIS-Norge arrangerer for fjerde året på rad tur til Släktforskardagerna i Sverige. I år skjer dette i Karlstad, og årets tema er ”Migration - dåtid nutid framtid”, noe som særlig programmet for forelesningene vil bære preg av. I tillegg vil messehallene Karlstad CCC (Karlstad Congress Culture Centre) være fulle av utstillere av mange slag.
Les mer om hele utstillingen her: http://www.sfd2014.se/
Der kan du se liste over utstillere og forelesere, listene blir oppdatert etter hvert.

I 2013 var det over 6000 besøkere som var innom løpet av helgen i to utstillingshaller med 59 utstillere. Arrangementet hadde besøksrekord i 2013!

Av utstillere kan du finne de store kommersielle aktørene som vi kjenner så godt til:
Arkiv Digital, SVAR (Riksarkivet), Ancestry og Familysearch.
Lokale historielag, slektsforskerforeninger, forlag og andre aktører innen genealogiens verden viser deg gjerne deres varer og tjenester.

DIS-Norge, Slekt og Data, setter opp egen buss fra Oslo fredag 29. august 2014 om morgenen med retur søndag 31. august 2013 seint på kvelden.

Pris for deltagere vil være 4900.- og inkluderer:

• Buss tur/retur Oslo – Karlstad
• To overnattinger på hotell i Karlstad
• T-skjorte og pin
• Middag lørdag kveld (Stämmemiddag)
• To lunsjbilletter på messen
• Mat og drikke på bussen

Påmelding til Mette Gunnari, mette.gunnari@disnorge.no, i DIS-Norge, Slekt og Data, eller telefon 22 42 24 00 innen 15. mai 2014.

 

Syndicate content