DIS-Norge
 
  English Norsk  

Riksarkivar Inga Bolstad på ledersamlingen til DIS-Norge

Av Tone Moseid


Vår alles nye Riksarkivar, Inga Bolstad, prioriterte et besøk på DIS-Norges ledersamling denne første lørdagen i november. 

Etter bare en drøy måned i stolen i sin nye jobb hadde hun allerede gode kunnskaper om DIS-Norge, Slekt og Data, og delte med DIS-Norges ledere og styre hvilke prioriteringer Arkivverket sto for. Det viktigste signalet vi fikk, var imidlertid at Arkivverket regner DIS-Norge for å være en svært viktig samarbeidspartner. 

Tone Moseid, DIS-Norges leder, presenterte organisasjonens strategiplan, og vi fikk ros fra Riksarkivaren for både form og innhold i strategiplanen.

- Og jeg har sett mange strategiplaner, sa Inga Bolstad, som kommer fra en så stor og tung aktør som Skatteetaten, og over i embetet som Riksarkivar.


 
På bildet ser vi styreleder Tone Moseid og riksarkivar Inga Bolstad
Foto: Aina J. Rønning

 

 

Generalsekretær Mette Gunnari avtakkes på ledersamlingen 2014

Av Tone Moseid

På DIS-Norges ledersamling i helgen ble Mette Gunnari takket av som generalsekretær etter nesten syv travle og begivenhetsrike år. Mette er DIS-Norges første generalsekretær, og har bidratt til å utvikle organisasjonen fram til det den er i dag, med entusiasme og engasjement. 

Hun fikk overrakt hedersprisen til DIS-Norge, Slekt og Data – DIS-bjørnen. 
Den er forbeholdt de som har gjort en spesiell innsats for organisasjonen. 
Mette fikk også overrakt gave og blomster fra styret, som takk for en flott innsats gjennom mange år.

På bildet ser vi overrekkelse av DIS-bjørnen fra styreleder Tone Moseid.
Foto: Aina J. Rønning

 

 

 

Ledersamling 2014 på Gardemoen

Denne helgen er lederne i DIS,Norge, Slekt og Data samlet til årets Ledersamling, sammen med hovedstyret og ansatte. Denne samlingen holdes på Gardemoen og styreleder Tone Moseid er nå i gang med innledning.

Vi ser fram til mye nyttig informasjon både om organisasjonen sentralt og lokalt.

 

Har du svenske aner men ikke abonnement på de svenske kildene?

Da burde du benytte anledningen nå i helgen 8.-9. november!

Denne helgen er ArkivDigital gratis for alle!
Disse to gratisdagene skjer i tilknytning til Arkivenes dag som i år faller på den 8. november.

På ArkivDigital kan du finne et billedarkiv med fargefotos som inneholder kirkebøker, boopptegnelser, rettegangsdokumenter, skattedokumenter, militære ruller, for å nevne noe.

 

 

Redd kursene våre - stopp studieforbundskuttet til frivilligheten

Et viktig opprop mot kuttforslagene i statsbudsjettet om midler til kurs i frivillige organisasjoner!Her kan du lese om oppropet mot dette forslaget og signere:

I forslaget til statsbudsjett kuttes tilskuddet til opplæring i studieforbund og frivillige organisasjoner med 40 millioner. Det tilsvarer 20 prosent, og det rammer frivilligheten hardt! 

Vi sier NEI til et kutt som vil ramme lokal opplæring og lokalt kulturliv – vi sier JA til å beholde opplæring i sangkor, musikkorps, livredning, blindeskrift, teater, ledelse, IT for seniorer, husflid, håndverk, snøskredfare, spansk, organisasjonsdrift og livsmestring for kronisk syke. Og mye, mye mer.

500 000 deltar hvert år – nå må Stortinget ta ansvar slik at denne viktige læringa kan fortsette!

Stopp #studieforbundskuttet - signér kampanjen her!

 

Gratis medlemsskap ut året 2014!

Etter en utrolig positiv og stor respons på vårt tilbud på slektsforskerdagen har DIS-Norge, Slekt og Data besluttet at det er gratis medlemskap ut 2014 for alle som melder seg inn.

Benytt deg av dette tilbudet!

Her kan du lese om hva medlemskapet inneholder

Innmeldingen gjør du på dette skjemaet, der velger du Medlem så fyller du ut skjemaet og klikker på Bekreft opplysningene nederst på siden.

Meldte du deg inn i DIS-Norge etter Slektsforskerdagen 2014 og har betalt vil du få refundert beløpet.

Gi da beskjed om dette til DIS-kontoret på kontor@disnorge.no - husk å oppgi kontonummer!

 

Statsarkivet i Stavanger flytter i 2017!

I juni 2017 flytter statsarkivet i Stavanger inn i Arkivenes hus på universitetsområdet på Ullandhaug.

Arkivenes hus blir en samlokalisering av de tre store arkivaktørene i Rogaland;


Bildet viser Universitetsområdet på Ullandhaug

 

Slekt i Sverige? Benytt anledningen nå i helgen til å søke i svenske kilder - gratis!

Ancestry.se tilbyr gratis søk i svenske kilder helgen 1.-2. november 2014!

Det disse sidene kan tilby av kilder er:

Illustrasjonsfoto

 

Gamle kart - takk til Nasjonalbiblioteket!

Nasjonalbiblioteket har digitalisert en del gamle kart som er nyttige - her kan du blant annet finne gamle kommunegrenser:

 

Ny app for gotisk håndskrift

Arkivverket har laget en app (applikasjon) som kan lastes ned til smart-telefoner og nettbrett.


 

Denne app'en går på å få hjelp/lære seg å lese gotisk håndskrift - et flott verktøy for alle slektsforskere!

Som du ser på bildet er det 3 hovedgrupper:

  • Alfabetet, med skrivevarianter av en enkelt bokstav
  • Les ord, hvor du kan gjøre egne forsøk på tyding
  • Skriv setninger, skriv din egen setning og få den omgjort til gotisk håndskrft

Det er også med en funksjon hvor du kan legge ut en egenlaget setning på din egen FaceBook-side.
Med dette kan du jo utfordre andre til å tyde det du har skrevet!

For å laste ned denne app'en går du til Google Play (for android) eller App Store (for iPhone/iPad).
Der søker du etter Gotisk Håndskrift, så er det bare å laste ned og innstallere.

 

 

Syndicate content