DIS-Norge
 
  English Norsk  

Veiledning til skriving av innlegg

inndataformater:
 • Filtered HTML:
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-merker: <center> <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong><font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption> <table> <tr> <td> <th> <tbody>

   Nettstedet tillater bruk av HTML. Det kan virke uoverskuelig å lære alt om HTML, men det kan være praktisk å kjenne den mest brukte HTML-notasjonen. Denne tabellen gir eksempler på de merker som kan brukes på nettstedet.

   Besøk W3Cs HTML-spesifikasjon for ytterligere opplysninger, eller bruk din foretrukkede søkemotor til å finne nettsteder som forklarer bruken av HTML.

   Beskrivelse av merkeDu skriverDu får
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket center.
   Ankre brukes til å lage lenker til andre sider.<a href="http://www.disnorge.no/cms">Slekt og Data</a>Slekt og Data
   Avsnittsmerker legges vanligvis til automatisk, men du kan bruke dette merket for å sette inn ekstra avsnitt.<p>Første avsnitt</p> <p>Andre avsnitt</p>

   Første avsnitt

   Andre avsnitt

   Ingen hjelp tilgjengelig for merket span.
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket div.
   Topptekst<h1>Tittel</h1>

   Tittel

   Topptekst<h2>Undertittel</h2>

   Undertittel

   Topptekst<h3>Undertittel tre</h3>

   Undertittel tre

   Topptekst<h4>Undertittel fire</h4>

   Undertittel fire

   Topptekst<h5>Undertittel fem</h5>
   Undertittel fem
   Topptekst<h6>Undertittel seks</h6>
   Undertittel seks
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket img.
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket map.
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket area.
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket hr.
   Linjeskiftmerker legges vanligvis til automatisk, men du kan bruke dette merket til å legge til ekstra linjeskift. Dette merket opptrer ikke i et start/slutt par som alle andre merker. Bruk det ekstra "/"-tegnet i merket for å sikre kompatibilitet med XHTML 1.0.Tekst med <br /> linjeskiftTekst med
   linjeskift
   Linjeskiftmerker legges vanligvis til automatisk, men du kan bruke dette merket til å legge til ekstra linjeskift. Dette merket opptrer ikke i et start/slutt par som alle andre merker. Bruk det ekstra "/"-tegnet i merket for å sikre kompatibilitet med XHTML 1.0.Tekst med <br /> linjeskiftTekst med
   linjeskift
   Usortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ul> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ul>
   • Første punkt
   • Andre punkt
   Sortert liste - bruk <li> for å begynne hvert listepunkt<ol> <li>Første punkt</li> <li>Andre punkt</li> </ol>
   1. Første punkt
   2. Andre punkt
   Definisjonslister ligner andre HTML-lister. <dl> begynner definisjonslisten, <dt> begynner definisjonstermen og <dd> begynner beskrivelsen av definisjonen.<dl> <dt>Første ord</dt> <dd>Første definisjon</dd> <dt>Annet ord</dt> <dd>Andre definisjon</dd> </dl>
   Første ord
   Første definisjon
   Annet ord
   Andre definisjon
   Tabell<table> <tr><th>Tabelltittel</th></tr> <tr><td>Tabellcelle</td></tr> </table>
   Tabelltittel
   Tabellcelle
   Uthevet<em>Uthevet</em>Uthevet
   Fet<b>Fet</b>Fet
   Understreket<u>Understreket</u>Understreket
   Kursiv<i>Kursiv</i>Kursiv
   Fet<strong>Fet</strong>Fet
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket font.
   Slettet<del>Slettet</del>Slettet
   Satt inn<ins>Satt inn</ins>Satt inn
   Senket skrift<sub>Senket</sub>skriftSenketskrift
   Hevet skrift<sup>Hevet</sup>skriftHevetskrift
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket quote.
   Blokksitat<blockquote>Blokksitat</blockquote>
   Blokksitat
   Forhåndsformatert<pre>Forhåndsformatert</pre>
   Forhåndsformatert
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket address.
   Kodetekst brukes til å vise programmeringskildekode og liknende<code>Kode</code>Kode
   Sitert<cite>Sitert</cite>Sitert
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket embed.
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket object.
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket param.
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket strike.
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket caption.
   Tabell<table> <tr><th>Tabelltittel</th></tr> <tr><td>Tabellcelle</td></tr> </table>
   Tabelltittel
   Tabellcelle
   Ingen hjelp tilgjengelig for merket tbody.

   De fleste tegnene kan skrives inn direkte uten problemer.

   Hvis du allikevel støter på problemer, kan du prøve å bruke HTML tegnkoder. Bruk f.eks. &amp; for å vise et ampersand & tegn. Se dessuten den komplette liste av tegnkoder. De mest brukte tegnene er:

   TegnbeskrivelseDu skriverDu får
   og-tegnet&amp;&
   Større enn&gt;>
   Mindre enn&lt;<
   Siteringstegn&quot;"
  • Linjer og avsnitt gjenkjennes automatisk. Linjeskiftmerket <br/> samt avsnittsmerkene <p> og </p> settes inn automatisk. Hvis avsnitt ikke gjenkjennes, skal du sette inn et par tomme linjer.
 • Full HTML:
  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Bruk tilpasset PHP-kode

   Egenutviklet PHP-kode kan legges inn i enkelte typer innhold, som poster og blokker. Dette kan være en kraftig og fleksibel egenskap når den benyttes av brukere med PHP-kunnskaper som har tillit, og samtidig en stor og farlig sikkerhetsrisiko ved feil bruk. En liten feil er nok til å sette hele nettstedet ut av spill.

   Hvis du er ukjent med PHP, SQL eller Drupal, unngå bruk av tilpasset PHP-kode i innlegg. Eksperimentering med PHP kan ødelegge databasen din, sette nettstedet ut av drift eller skape signifikante sikkerhetshull.

   Notater:

   • Husk å dobbeltklikke hver linje for syntaks- og logiske feil før lagring.
   • Uttrykk må være korrekt avsluttet med semikolon.
   • Globale variable brukt i din PHP-kode beholder sin verdi etter at skriptet ditt kjører.
   • register_globals erslått av. Hvis du må bruke skjema, forstå og bruk funksjonene i Drupal sin skjema API.
   • Bruk et print eller return uttrykk in koden din for å skrive ut innhold.
   • Utvikle og test PHP-koden din med et eget testskript på en testdatabase før den legges ut på en produksjonsdatabase.
   • Vurder å inkludere din tilpassede PKP-kode i en module for nettstedet eller i en template.php-fil heller enn å putte den direkte i en oppføring eller blokk.
   • Vær klar over at evnen til å legge inn PHP-kode direkte i innholdet kommer fra PHP Filter-modulen. Hvis denne modulen er deaktivert eller slettet, kan blokker eller oppføringer med innlagt PHP-kode vise, istedenfor for å utføre, PHP-koden.

   Et enkelt eksempel: Opprett en "Velkommen"-blokk som hilser besøkende velkommen med en kort beskjed.

   • Legg til en tilpasset blokk til nettstedet ditt kalt Velkommen. Sett blokkens inndataformat til PHP-kode (eller et annet format som støtter PHP-inndata), og legg til følgende i blokkens kropp:

    print t('Velkommen, gjest! Takk for at du besøker oss.');
    
   • For å vise navnet til en registrert bruker, bruk dette i stedet:

    global $user;
    if ($user->uid) {
     print t('Velkommen, @name! Takk for at du besøker oss.', array('@name' => $user->name));
    }
    else {
     print t('Velkommen, gjest! Takk for at du besøker oss.');
    }
    

   Drupal.org tilbyr noen PHP snutter som eksempel, eller så kan du lage dine egne med noe PHP erfaring og kunnskap om Drupalsystemet.