DIS-Norge
 
  English Norsk  

Folketellingen 1875

 

Informasjon om prosjektet

Ferdigstillelse av digital versjon av folketellinga 1875

DIS-Norge, Slekt og Data mener det er viktig å engasjere seg i arbeidet med å få digitalisert resten av folketellingen 1875. Mens folketellingene 1801, 1865, 1900 og 1910 er skrevet av i sin helhet og gjort tilgjengelig for søking, er bare deler av 1875-tellinga transkribert.

Nord-Norge, de største byene og noen andre kommuner fins alt tilgjengelig på Digitalarkivet. Og det er arbeid i gang både i Norge og det initiativet vi omtaler her. Registreringssentralen transkriberer nå resten av byene, et arbeid som ventes ferdigstilt i 2009. Statistisk forskning kan leve med at det for resten av landkommunene bare fins et representativt utvalg på to prosent av husholdene. Vi som slektsforskere er neppe enige i det – derfor ber DIS-Norge om at alle aktiviserer seg og gjør sin del av dugnadsinnsatsen for å få hele 1875-tellinga på nett. Vi har behov for å finne våre aner uansett hvor de bodde og det er fortsatt mange som befinner seg på landsbygda i dette tellingsåret. Anslagsvis en million individer vil ikke være omfattet av registreringen hvis ikke vi alle sammen bidrar litt.

DIS-Norge og Registreringssentralen har innledet samarbeid med Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (Mormonerkirken) i Utah for om mulig å få overført resten av 1875-tellinga til digitalt format. Her har vi fått svært god respons, og avskrift av den norske folketellinga fra 1875 har nå førsteprioritet blant deres skandinaviske prosjekter.

Registreringen foregår på den måten at to forskjellige personer registrerer samme bunke. Dersom det er forskjeller i det de har registrert blir dette kontrollert av en tredje person før materialet anses godt nok kvalitetssikret.

Her kan du lese om 1875-prosjektet hos FamilySearch

Klikk på lenka for folketellingen 1875. Her finner anvisning for hjelp med registreringen. Legg merke til at det er to skjema, Type 1 og Type 2. Type 1 er for å registrere personinformasjon fra telleskjemaene, Type 2 registrerer avling, buskap og selve gården. Disse to skal hentes opp for å foreta registreringene senere så det er greit å lære seg forskjellen.

Og om noen lurer på det, så kommer naturligvis hele resultatet av tellinga på DA og RHD.

Ytterligere informasjon og hjelp finner du under her.