DIS-Norge
 
  English Norsk  

Formålsparagraf

Medlemsbladet Slekt og Data har som grunnsyn å arbeide for

 • å gi medlemmene gode kunnskaper om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning
 • å være den viktigste kanalen ut til medlemmene ved siden av nettsidene til organisasjonen
 • å være et bindeledd mellom organisasjonen og medlemmene

Bladets målgruppe er primært Slekt og Datas egne medlemmer. Utgiver har som redaksjonelt mål å bidra til

 • økt kompetanse om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning
 • økt kunnskap om Slekt og Datas aktiviteter og virksomhet
 • at slektsfaglig virksomhet i Norge holder et høyt faglig nivå
 • at medlemmene kan oppleve glede over både egen aktivitet og fellesskapet i organisasjonen

Innholdet skal favne artikler og annet stoff innenfor følgende områder:

 • slektsforskning, personalhistorie og familiehistorie
 • lokalhistorie og andre relevante emner som er av interesse for slektsforskning
 • bruk av IKT til innsamling av kildemateriale, til systematisering, gjenfinning og presentasjon, men også til kommunikasjon mellom
 • medlemmene, og til distribusjon og formidling av kunnskap og informasjon
 • Innholdet skal holde faglig god kvalitet

Publikasjonen har som mål å drives etter ordinære og sunne forretningsmessige prinsipper.

Redaktøren står fritt til, innenfor utgivers grunnsyn, å formidle redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Redaktøren står selv ansvarlig for alt innhold i bladet. Bladet er redigert i henhold til fagpressens redaktørplakat og utgivers grunnsyn.

 

Vedtatt på Slekt og Datas landsmøte 2006.