DIS-Norge
 
  English Norsk  

Frekvensanalyse

Når en kirkebokliste er ferdig registrert og korrekturlest vil registrator/koordinator måtte gå over den for å luke bort registreringsfeil. Dette gjøres på følgende måte:

1. Åpne Augustus (siste versjon lastes ned herfra).
2. Importer kirkeboklisten det gjelder til Augustus hvis ikke allerede gjort.
3. Velg statistikk mens rett kirkebok og liste er merket.
4. Her er selve frekvensanalysen

Alle eksempler under er nyttig å lære, og kan brukes på lignende måter i andre listetyper enn angitt.

a. Mangler i felt

Vielsesliste som utgangspunkt. Velg feltet "Brud fornavn". Her vil alle som mangler innførsler i dette feltet være tomme. Trykk på "Frekvensliste". Velg "Sorter på verdi" nederst i vinduet. Nå vises alle som har tomme felt øverst. Dobbel-klikk på den det gjelder og se om fornavnet er skrevet i andre felt, eller rett og slett mangler. Sett inn ?? hvis det er pga. at man ikke klarer å tyde hva det står i kirkeboken. Sett inn !! hvis fornavnet ikke finnes i kirkeboken. Sett inn det kirkeboken sier hvis det er glemt å føres inn i feltet. Legg inn endringen og trykk "tilbake". Trykk på "Frekvensliste" igjen for å få en oppdatert lise. Dette må gjøres for å kunne endre resten av postene som har mangler i dette feltet.

Denne metoden kan benyttes på alle felt som er i bruk i en liste.

b. Kjønn og fornavn som kombinasjon

Dåpsliste som utgangspunkt. Velg feltet "Barn kjønn", og trykk så "Lag krysstabell". Velg i neste felt "Barn fornavn". Trykk "Frekvensliste" til høyre. Nå kommer en liste over alle dåpsbarn sortert på kjønn og fornavn. Nå vil det være lett å finne guttebarn som ved en feil har fått kvinnekjønn, eller omvendt. Eventuelt er navnet feilstavet. Typiske feil her er "Anen" (skal være Anne) og Johanens (skal være Johannes). Når feil finnes dobbel-klikkers det på vedkommende, og redigeringsfeltet kommer opp. Legg inn endringen og trykk "tilbake". Fortsett så videre. Sorteringen er på antall, slik at navn som bare finnes en gang vil listes opp først: kvinnenavn som bare er brukt en gang kommer først, så mannsnavn brukte en gang. Deretter kvinnenavn brukt to ganger, så mannsnavn brukt to ganger osv.

Denne kombinasjonen av kjønn og fornavn kan også brukes på konfirmanter, faddre, forlovere osv.

c. Opplysninger ført i feil felt

Konfirmasjonsliste som utgangspunkt. Velg for eksempel feltet "Mor fornavn", og trykk frekvensliste. Her kommer alle fornavn til mor opp. Det skal være lett å se om noe annet dukker opp, som mors etternavn eller bosted. Når feil finnes dobbel-klikkers det på vedkommende, og redigeringsfeltet kommer opp. Legg inn endringen og trykk "tilbake". Fortsett så videre. Etterpå kan man velge et nytt felt ("Mor etternavn", "Mor bosted", "Mor stilling", "Far fornavn", Far etternavn", Far bosted", "År", "Dato" osv.). Siden man vet hva som hører hjemme i et felt er det ganske lett å finne opplysninger som er ført i feil felt når frekvenslisten vises.

Denne metoden kan brukes i alle typer lister (døpte, viede, døde osv.).