DIS-Norge
 
  English Norsk  

Fyldigere veiledning i bruk av GEDtreff

 1. Start programmet
 1. Oppgi brukenavn og passord som du finner bak på Slekt og Data, altså av type dn<nnnnn> og passord på form xyz123. (Medlemmer av Föreningen DIS og DIS-Danmark bruker henholdsvis sitt dis<nnnnn>- eller m<nnnnn>- og dd<nnnnn>- eller md<nnnnn>-brukernavn. NB. Det kreves pålogging med sitt utleverte m-baserte brukernavn for å lage analyser av sine slektdata)
 1. Hvis det er første gang du skal levere inn data til DIStreff vil en velkomstmelding vises, ellers starter opp programmet med å vise din bidragsstatus. Gå i såfall videre her
 1. Klikk gjerne på fliken Medlemsopplysniger og sjekk at personopplysningene som hentes frem er korrekte. NB. (Gyldig ved nyttår 2010 og utover i en periode) Pga. omlegging av medlemsbasen kan det dessverre inntil videre ta lang tid fra du oppdaterer på nettet til endring vises her, inntil 3 mnd.
 1. Om du har bidratt tidligere vil du kunne velge tre ulike metoder for kjøring, "Lag bidrag" hvor programmet produserer et bidrag, men, lager ikke noen rapporter, "Analyser data med bidrag" som kanskje vil være det vanligste å velge om man allerede har levert data tidligere, eller "Analyser data uten bidrag" hvor man kan kjøre navngitte analyser. Merk at analyser kan kun foretas om man har oppdatert sitt DIStreffbidrag de siste 365 dager. Etter 365 dager forsvinner valgene og innlevering uten analyse er eneste mulighet. Derfor bør man være aktiv med å sende inn.

 1. Start opp med å trykke på den røde knappen "Lag bidrag"
 1. Naviger deg frem til Gedcom-filen du skal bearbeide og aksepter valget.
 1. Ny bidragsyter
  Hvis du er førstegangsbruker skal du bare trykke på Ok helt til programmet starter bearbeiding. Programmet vil da gå gjennom hele prosessen til og med innsending av bidraget, og deretter vil det vises at du har bidratt. Nå kan du levere inn flere bidrag som du da også får laget analyse for om du ønsker, eller kjøre en analyse av bidraget ditt, men denne gang skal du ikke sende inn datasettet. Det er allerede gjort. Følg i såfall anvisningen nå under for Bidratt tidligere
  I og med bidraget er kjørt kan du avslutte her om du vil og vente på svar fra bidragskjøreren din som nå vil gjøre et søk mot sin lokale kopi av DIStreffbasen, samt sørge for at bidraget ditt sendes inn til sentral og utlegg på nett. Det kan ta noen dager, normalt maks 14 eller 28 dager avhengig om når bidraget mottas av bidragskjører og felles oppdatering er laget for hele basen av koordinator som laster opp ny database ca hver 14. dag pga. størrelsen på basen. (2 Gb pr 1.1.2010)
 1. Hvis det var første gang du bidro kan du nå umiddelbart kjøre hele runden på nytt. Du vil nå få kjøre programmet i analysemodus, noe som åpner for at du kan sette opp selv hva du vil lage av rapporter og kjøre detaljerte tester. Programmet har to analysemetoder, analyser med mulighet for innsending etterpå eller navngitte analyser hvor du selv velger hva analysen skal hete og underkatalogen du legger analysen i. Resultatene fra slik navngitt analyse kan ikke leveres til DIStreff. Derfor kan du trygt også analysere nålevende personers registrering i basen.
 1. Bidratt tidligere
  Har du bidratt tidligere må du tenke gjennom litt om bidraget du kjører er oppdatering av tidligere bidrag eller et tillegg. Hvis oppdatering skal normalt tilleggsnavnfeltet være blankt, ellers må du velge en bokstav for nytt bidrag. Skal du oppdatere ett B-bidrag skal du nå oppgi B for å lage ny B-bidragsfil.
 1. Det kan være at programmet spør om gjenbruk av tidligere stedsnavnfil. Det er opp til deg om du vil bruke den eller starte over med ny identifikasjon (f.eks. etter retting av mange stedsnavnfeil i slektsdatabasen din). Har du nettopp rettet mange stedsnavn i basen din bør du si nei til gjenbruk, ellers vil de gamle feilaktige stedsnavn fortsatt bli vist og skape forvirring. Du får da laget en helt ny liste over stedsnavn.
 1. La programmet bearbeide alle data (progresjonsbar beveger på seg)
 1. På slutten av første kjøring kjøres dato-analyse. Evt. feilaktige datoer vises så i en dialog. Denne dialogen kan du lukke umiddelbart for å fortsette analyser. Du vil etter kjøring av uttrekk kunne vise alle dialoger med personene tilkoplet og med det utgangspunkt, kunne rette opp feila i databasen din. Se mer om dette under Analyseresultater
 1. Neste trinn i analysen av funne data er å foreta stedsnavngjenkjenningen. Den fungerer i dag ved at alle stedsnavn forsøkes identifisert nasjon for nasjon. USA-gjenkjenning er svært ressurskrevende og kan gå svært tregt om man har lite minne på maskinen eller man har mye fritekst i stedsnavnfeltene. Fritekst og lite minne kan ta timesvis å gjennomføre.
 1. Når alle stedsnavn er forsøkt gjenkjent kommer opp dialog for godkjenning av stedsnavn. Denne har to presentasjonsformer, trebasert eller oppdelt i tre linjebaserte visninger.
 1. Avgjør om du skal ta vare på gammel logg fra stedsnavngjenkjenning eller ei om nødvendig om spørsmål dukker opp (senere kjøringer)
 1. Sjekk at analysen er gjort korrekt, dvs. at du har registrert stedsnavn på samme vis som valgt hierarki. Default er <gård>, <sokn>|<kommune>, [<fylke>], [<nasjon>]. Om du bruker motsatt bør du krysse av for dette øverst og kansellere dialogen og starte første fase på nytt. Om gjenkjenning, se nedenfor Du kan selvsagt midlertidig foreta rettinger, men dette bør du vente med til etter kjøring, og gjøre dem i databasen din, ikke her :-)
 1. Fortsett ved å trykke på Fortsett
 1. Nå lages bidraget og etter avslutning, trykk på Send-knappen for å sende inn bidrag om det er lenge siden sist. Avslutt programmet om du ikke ønsker nå å bruke rapportene til rettinger umiddelbart.
  Om du avslutter program uten å trykke på sendeknappen vil du bli påminnet om dette og du kan da velge å sende inn. Avslutt isåfall deretter programmet på nytt om det er ønskelig
 1. Om du ikke har avsluttet som i pkt. ovenfor er programmet nå klart for studere de analyserte data om du kjørte med analyser slått på. Evt. start program på nytt, gå til menyen Fil og velg å åpne ini-filen som har den bidragsid du valgte, normalt dbnnnnn, men kanskje dbnnnnnA om du valgte navnutvidelsen A ovenfor ved start.


 

 1. Analyseresulteter

  Før du starter med å bruke visualiserbare rapporter må du først aktivere dem ved å klikke på menyvalget "Vis resultatfiler" og "Åpne personfil" (evt. hvis valget er grået ut, les inn siste kjøring vha Fil + Les inn kjørte data og velg den inifil som tilsvarer din siste kjøring)

 1. Sjekk alle ikke-godkjente og feilaktig godkjente stedsnavn. Klikk på nytt på menyvalget "Vis resultatfiler" og velg "Vis funne steder med personer". Nå vil stedsnavn dialogen du så underveis i kjøring dukke opp på nytt, men med bare ett stedsnavn tre synlig. I tillegg vises nå Gedcom-fila til høyre. Velg i første rekke visning av ukjente stedsnavn og sjekk med dialogene øverst om det kan være en feilstaving av soknet som sperrer. Hvis du ser umiddelbart årsak til avvisning fordi sokne/kommune mangler eller av andre årsaker, klikk på plussteget i forkant så listen med personer som nevner stedet vises. Gå til slektsprogrammet og rett stedsnavnet de steder det trengs. Bruker du sentralisert stedsnavnregistrering er det ofte nok å rette dette ett sted så får det effekt for alle relaterte personer. Rett det du finner kan rettes i databasen din (fånyttes å rette det i GEDtreff! Ved neste analyse av Gedcom-fil vil feilen fortsatt eksistere).
  Husk også at manglende bruk av komma mellom de enkelte nivåer kan sperre for uttrekk, eller medføre feilidentifisering. Så vær raus med komma i stedsnavn.
  Etter retting av ukjente stedsnavn bør du også sjekke om du har fått trukket ut under Danmark soknet No som befinner seg i Ringkøbing og Hind herred. Det kommer av at du har brukt No som forkortelse av Norge, å enten fjern Norge eller rett No til Norge om det da ikke er korrekt at vedkommende levde i No, Hind, Ringkøbing, Danmark -) En annen standard feilgodkjenning er fogderiet Sogn, Ytre Sogn og Indre Sogn. Dette blir godkjent som byen Sogn i Donahue i Minnesota. Andre vanlige feil er Nordland som havner i Washington
 1. Sjekk også at gårdsnavn i gårdsnavntreet er korrekte. Hvis godkjent stedsnavn er del av fritekst eller sykehus etc. bør du vurdere om dette bør registreres annerledes i basen din.
 1. Bruk også visualiserbare rapporter på treform til å rette f.eks. datoer, dvs. "Vis funne datoer med personer", eller rett andre feil med "Vis feilmeldinger med personer". Hva som vises av feil kan du velge i oppsettet.
  Rapportene "Vis dubletter med personer", "Vis personer med strukturerte kilder", "Vis personer med ustrukturerte kilder" og "Vis personer med yrker" er kun ment til personlig bruk. Innholdet her har ingen betydning for om personer trekkes ut til DIStreff eller ei, men kan gi tips om forbedringer av hvordan slektsboka vil bli seende ut, f.eks.. innstramming av stavemåter av forskjellige yrker.
 1. Med valget "Vis resultatfiler" og "Vis resultater" får du opp en ny dialog hvor du bl.a. kan trykke på "Forhåndsvisning" og "Forhåndsvis KMQ-fil" og der får se innholdet i bidraget du laget omtrent på samme måte som på web. I fremtidig versjon planlegges det også visning av de personer som ikke kan trekkes ut av ulike årsaker, og årskene til det. Det vil da bli lettere for brukere å vite hvor skoen trykker :-)
 1. For å beholde mulighet til å lage analyser av dine data må du minst 1 gang årlig sende inn nytt bidrag. Om du bidrar med flere datasett er det i såfall ditt ansvar å oppdatere korrekt bidrag, ellers risikerer du tap av ett bidrag og dublettering av et annet.
 1. Analyse uten bidrag
  Denne er ment å brukes til analyser du kan navngi selv og ikke får automatisk db<ditt medlemsnr> som navn på underkatalog og bidrag. Etter klikk på Lag bidrag og valg av Gedcom-fil som skal analyseres, får du i tillegg opp et spørsmål om navn på bidraget. Underkatalog vil da få dette navnet samt alle resultatfiler får også samme navn som innledende navn, utvidet med '_<>rapportnavn>.txt eller csv.
  Intensjonen er her at å bruke hele databasen som utgangspunkt for analyser for retting av data fort blir totalt uoverkommelig og demotiverende for mer slektsforsking. Derfor tematiseringsmuligheten. I bidraget du laget for innsending, finn ut hvilke sokn du har mest feilanalyser for eller mest data for. Gå tilbake til slektsprogrammet og søk frem alle personer som er nevnt i en eller annen sammenheng i soknet, som du kanskje til og med har lånt inn en bygdebok for. Utvidet søkelista med relaterte personer som foreldre, ektefelle og barn, evt også svigerforeldre og svigerforeldres barn, gjerne i en eller to generasjoner opp og ned. Eksporter dette til gedcomfil og kjør en navngitt analyse på fila hvor du registrerer soknet som kjørenavn. Det er lurt å notere deg hvordan du laget utdraget for senere bruk når mye data er rettet og kanskje masse ny slekt er identifisert. Bruk rapportene ovenfor samt de skriftlige rapportene til å studere kildene du har tilgjengelige og rett opp de mangler du finner i materialet. Når du bruker feilrapport på treform bør du begrense i oppsettet kjøringen til de feil du mener er viktigst, og rette disse før du kaster deg over neste feiltype.
  Husk å ikke trekke ut mer personer av slektsbasen din enn du overkommer, gjerne rundt et par hundre ad gangen og sørg for at disse blir best mulig dokumentert. Det største problemet er kanskje å finne ut når de døde. Men da kan DIStreff være til hjelp. Kanskje andre vet det!
 1. DIStreff-søk er innebygget i GEDtreff!
  Nytt er det at DIStreff søkeside/browser er inkludert i GEDtreff under fliken Artikler. Der kan du både lese artikler som enten har vært publisert i Slekt og Data eller er spesialskrevet for visning i GEDtreff, eller du kan søke i DIStreff-basen med utgangspunkt i personene som nevnes i treform-rapportene ovenfor.
  Når du har funnet en person i rapport over manglende dødsnotis og lurer på om andre har funnet det, så høyreklikker du på personen og velger Søk i DIStreff etter først å ha logget deg på. GEDtreff vil da automatisk fylle inn fornavn og etternavn og utføre et søk mot DIStreff, evt. DISBYT/DIS-træf eller DISBYT Finland om du har aktivert dem som søkebase. Sjekk om noen har registrert dødsåret (markert med d. foran årstallet). Hvis det finnes er det bare å slå opp i kirkeboken for angitt sokn og årstall og du vil finne eksakt dato for begravelsesdag og dødsdag om begravelsesnotisen nevner dette.
 1. Enkel kart og veiviser også innebygget
  Høyre musemeny kan også i stedsnavn-dialogen vise hvor i verden soknet befinner seg, under forutsetning at dette er registrert i Google Map. Merk at om det ikke er registrert får du opp Los Angeles. Eller du kan bruke veiviserdialogen www.visveien.no til å lage en reiserute for besøk i sokna du har registrert slekt. Er kirken ikke registrert med samme navn som soknet får du antakeligvis opp en feilmelding om det. Menyen kan velge mellom å vise reiseruten fra hjemstedet ditt til angitt sokn eller fra aktivt, vist sokn som du har angitt reiserute til til neste sokn du velger. Dessverre mangler nok en del soknenavn, så det svikter av og til. Merk at man kan lage reiserute for hele Europa.

Bruk av filene til retting av data, se egne hjelpefiler (installasjon og avansert bruk) for dette, f.eks. på nett eller i hjelpefilene som følger med.

Om stedsnavn
Merk at om et sted skal gjenkjennes må minst sokn eller kommune være registrert. Kun gårdsnavn eller grendenavn evt. fogderi eller fylke er ikke tilstrekkelig for stedsnavngjenkjenning. Soknenavn er basis for tjenesten, men siden vi også trekker ut kommunenavn der soknenavn og kommunenavn er forskjellig, kan det være du likevel får tilslag mot andres materiale, men ikke på soknenivå. Innehar kommunen mange sokn kan det derfor være at du får tilslag mot feil slekt, f.eks. i Sverige hvor en kommune kan dekke 10-20 forsamlinger eller mer.