DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gravminner i Norge trenger fotografer.

Gravminner trenger fototgrafer til å få fotografert kirkegårder i Stavanger kommune.
 

Vi har i 1 1/2 år hatt navnelister klare, men før vi kan legge dette på nett, må vi ta bilder. Pr. i dag trenger vi fotografer til Hundvåg, Lagård, Leedal og Revheim.
 

Følgende kirkegårder er under fotografering: Austre Åmøy, Eiganes, Hetland og Hinna. Vi vet imidlertid ikke nøyaktig når dette arbeidet vil være ferdigstilt.
 

Siden snøen ikke har kommet er det fullt mulig å starte fotografering allerede nå.
 

Har du lyst til å bidra, ta kontakt med gravstedskoordinator Leif Lund i Rogaland på e-post gravreg@ro.disnorge.no