DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gravminner i Norge

Klikk her for å søke i Gravminner i Norge

Om Prosjektet

Gravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i DIS-Norge, Slekt og Data siden april 2004. Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige. Det er også startet opp innsamling av bilder av kirker/kapeller.

Prosjektet har mottatt tilskott fra Norsk Kulturråd.

Gravstedsregistreringen omfatter følgende tre delaktiviteter:

  • Fotografering/filming og deretter digital avskriving av opplysninger på gravsteiner på norske gravplasser
  • Digital avskriving av opplysninger i papirbaserte gravstedsregistre (protokoller eller kartotek) hos norske kirkeverger o.a.
  • Mottak og tilrettelegging av databasebaserte gravstedsregistre fra norske kirkeverger o.a.

Resultatene av alle delaktivitetene samles i en nasjonal gravstedsdatabase på DIS-Norge, Slekt og Datas server og tilgjengeliggjøres gjennom nettjenesten Gravminner i Norge. Tjenesten gjør det mulig å søke frem gravstedsinformasjon på personnivå fra databasen og vise fram et bilde av gravsteinen, dersom dette er lagt inn.  Prosjektgruppen for gravstedsregistreringen har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hele virksomheten. Kontakten med kirkevergene og utleggingen av gravstedsopplysninger på Internett er basert på innhentede tillatelser m.m.