DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gravminner i Norge

Gravstedsregistreringen gjør det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige.

Gravminneprosjektets målsetning er å registrere personopplysninger, fotografere alle gravsteinene på norske gravplasser og gjennom dette bevare, dokumentere og formidle denne delen av vår historie. Gravsteiner som blir fotografert og registrert vil alltid være tilgjengelig, selv den dagen steinen fysisk blir fjernet fra gravplassen. Gravminner ivaretar viktige kulturminner og gjør den nære historien tilgjengelig for alle.

Organisering og rettigheter
Fotomateriale i basen har et eget vern i åndsverksloven §2, jf §1 nr 6 og §43 a. Det er fotografen som har rett til både eksemplarframstilling og spredning for allmenheten (publisering annet sted). Selve sammenstillingen av materialet i Gravminnebasen er vernet etter åndsverkloven §43. Slekt og Data nyter også vern for Gravminnebasen etter markedsføringslovens forbud mot ulovlig etterligning, jf markedsføringsloven §§30 og 25.  Det ligger et stort dugnadsarbeid bak innsamling og avskrift av opplysninger av gravminner og registre fra kirkeverger, og i tillegg fotomateriale. Det er derfor ikke tillatt for noen å hente ut data fra gravminnebasen og publisere annet sted. Unntaket er selvsagt enkeltopplysninger til privat bruk.

Gravstedsregistreringen omfatter følgende tre delaktiviteter:

  • Fotografering og deretter digital avskriving av opplysninger på gravsteiner på norske gravplasser.
  • Digital avskriving av opplysninger i papirbaserte gravstedsregistre (protokoller eller kartotek) etter avtale med norske kirkeverger o.a.
  • Mottak og tilrettelegging av databasebaserte gravstedsregistre etter avtale med norske kirkeverger o.a.

Resultatene av alle delaktivitetene samles i en nasjonal gravstedsdatabase på Slekt og Datas server og tilgjengeliggjøres gjennom nettjenesten Gravminner i Norge. Tjenesten gjør det mulig å søke frem gravstedsinformasjon på personnivå fra databasen og vise fram et bilde av gravsteinen, dersom dette er lagt inn. Prosjektgruppen for gravstedsregistreringen har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hele virksomheten. Kontakten med kirkevergene og utleggingen av gravstedsopplysninger på Internett er basert på innhentede tillatelser. 

Frivillig engasjement og dugnadsinnsats
Databasen bygd opp av frivillige over tid og har i dag over 2,6 millioner registrerte poster og unike bilder av gravminner. Tilgangen til folketellinger og kirkebøker er begrenset i tidsrommet etter 1900. Gravminnebasen fyller dette tomrommet og har siden oppstarten i 2004 hatt over 100 millioner søk. Gravminner er under kontinuerlig arbeid og ​basen er ikke komplett. Gravminnedatabasen er et enormt dugnadsprosjekt. Bak Gravminner ligger tusenvis av timer med frivillig arbeid for å samle og tilgjengeliggjøre vår felles historie. 

Støtt arbeidet og hjelp oss å gjøre basen enda bedre:

  • Bli medlem: Basen er åpen og tilgjengelig for alle som leter etter sine forfedre, uavhengig av medlemskap. Som medlem blir du en del av Norges største og ledende organsiasjon for slektsforskere. Et medlemskap koster kun kr. 450 per år. Som medlem blir du del av et faglig fellesskap og nettverk som kan hjelpe deg å finne historien til dine forfedre.  
  • Delta på dugnaden: Gravminner er under kontinuerlig arbeid. Det er et mål å fotografere og registrere alle gravsteinene på norske kirkegårder. Jo flere som bidrar jo bedre blir basen. Ønsker du å delta er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med et av våre distriktslag.
  • Gi et økonomisk bidragAll økonomisk støtte blir brukt til å videreutvikle og forbedre Gravminnedatabasen. Hvis du ikke er medlem har du likevel en mulighet til å støtte dette viktige prosjektet, via donasjon med PayPal. Du bestemmer selv beløpet. Alt hjelper.  Benytt din PayPal-konto eller kredittkort for donasjon. Du kan velge enten å logge inn på din PayPal-konto eller donere direkte fra ditt kredittkort (PayPal-konto er ikke nødvendig). På forhånd tusen takk for støtten!

Slekt og Data - Vi gjør slektsforskning enklere
Gravminnebasen er en åpen og gratis tjeneste Slekt og Data tilbyr for å gjøre slektsforskning enklere for egne medlemmer - og alle andre som leter etter sine forfedre. Gravminnebasen er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje og mottar i dag ingen form for økonomisk støtte. Prosjektet har mottatt et engangs tilskudd fra Norsk KulturrådGravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i Slekt og Data siden april 2004. Gravminnedatabasen er Slekt og Datas betydeligste bidrag for å ta vare på forgjengelige kulturminner. 

Gravplasser er under kontinuerlig endring. Husk derfor å sjekke når aktuelle gravplass er ferdigstilt.
Her kan du få svar på ofte stilte spørsmål >>