DIS-Norge
 
  English Norsk  

Har du prøvd å søke etter en person, uten å finne vedkommende?

Da kan det hende at en person står oppført med feilstavet navn i arkivene eller skrev navnet sitt på en annen måte enn det du tror. Her får du et par søketips for Digitalarkivet, slik at du lettere kan finne disse personene i fremtiden.

Verktøyet vi kan bruke for å utvide eller innsnevre søk i Digitalarkivet kaller vi trunkteringstegn/søketegn. Disse er svært nyttige verktøy som både kan brukes alene eller kombineres når du søker.

De ulike tegnene er:

* stjerne kan settes foran, bak og inni et ord

Eksempel: Tegnet kan for eksempel settes inn om du er usikker på hvordan et navn skrives, som Kristoffer. Da kan du skrive *risto*er, og få alle skrivemåter av dette navnet.

| stolpetegnet betyr enten/eller

Eksempel: Vet du at dette navnet enten skrives med enten Kristo eller Christo kan du bruke |- tegnet og skrive Kristo*|Christo*. Da får man opp alle personene som har et navn som starter med disse to alternativene.

+ plusstegnet gir et kombinasjonsøk

Eksempel: Kari + Pettersen. Da får du opp alle Kari Pettersen i området du søker i.

- minustegnet brukes når man vil utelukke noe

Eksempel: Kan brukes om du søker etter noen som heter Andresen, men som du vet at ikke bodde i bestemte byer. Da skriver man inn Andersen - navnet på byene. Husk å ha - mellom hver by du skriver inn. 

Foto: Finnmark Fylkesbibliotek