DIS-Norge
 
  English Norsk  

Har du samer i slekta?

6. februar er samefolkets dag. For å finne samer i Norge gjør vi som med andre her i landet, vi går til folketellinger og kirkebøker. Men siden en del samer flyttet mye på seg kan det være en utfordring å finne dem i kildene. 

I kirkebøker/folketellinger kan vi se at samer ofte er innført med tilnavnet Lap eller Fin. I områder hvor det er mange samer kan vi også se at de norske har fått tilnavnet Nordmann.
På denne måten kan vi se om personene er samer eller ikke, men dette er nok ikke gjennomført i alle kirkebøker og folketellinger.

Byr det på problemer å finne rett område er det greit å vite at det finnes andre kilder å oppsøke.

Det grenseløse folket
Det finnes flere slektsbøker med oversikt over samiske slekter, men vi vil her trekke fram «Det grenseløse folket» av Aslaug Olsen som har kommet ut i 2 bind – der får du en god innsikt i de omtalte samiske slektene både i Sverige og Norge.

Bind 1: Det grenseløse folket. - slekten Svonni
Denne boken omhandler slekten Svonni i samme område og tidsperiode som bind 1. Den fins foreløpig ikke digitalisert.

Bind 2: Det grenseløse folket. - slekten Partapuoli
Dette bindet omhandler slekten Partapuoli i Norge/Sverige. I Sverige følges slekten fram til 1890, i Norge til 1920. Du finner boka digitalisert i Bokhylla hos Nasjonalbiblioteket
 

Genealogiske Ressurser (kildesamling)
Her kan Slekt og Datas kildesamling også være til god hjelp. Ved søk på samisk på ressurser så kommer det opp en lang liste over ressurser knyttet til samer, noen er tilknyttet lenker og andre ikke. Ellers kan du også gå inn på de aktuelle områdene/kommunene for å se om det finnes andre kilder der. 

Foto: Axel Lindahl. Utlånt av Ole Andreas Buenget/Galleri Balder