DIS-Norge
 
  English Norsk  

Historikk

DIS-Norge (engelsk navn "Genealogy Society of Norway - DIS") ble stiftet 12. januar 1990 og har siden den gang vokst jevnt og trutt til et medlemstall på nær 9.000 (2009). Foreningen er dermed Norges desidert største forening for slektsforskere, og har et tilbud til medlemmer over hele landet.

 • Valgordningen: frem til 2002 har hvert enkelt fylke valgt utsending til landsmøtet. Fra og med 2004 velger hvert lokallag en utsending. For hvert påbegynt 100 medlemmer i lokallaget gis representanten en stemme på landsmøtet.
 • Lokale grupper: lokallagene har fått vedtekstfestet rett til å etablere lokale grupper basert på godkjente retningslinjer. Slike lokale grupper er ikke ment å ha egne styrer, budsjett og egen administrasjon (mer om disse nedenfor).
 • Medlemskapsperioden: fram til 2002 har et medlemskap i DIS-Norge vært basert på kalenderåret (fra 1.1 til 31.12). I 2002 ble dette endret slik at man er medlem i ett år fra innmeldingsdato. Et medlemskap slettes dersom det står ubetalt etter 1 purring.

De to første punktene er basert på innstillingen fra "strukturutvalget". I denne innstillingen er det også utarbeidet retningsgivende anbefalinger for den videre utviklingen av DIS-Norges lokallagsstruktur. Innstillingen er i sin helhet gjengitt i sakspapirene til landsmøtet 2002.

Det kan også være grunn til å minne om den viktige vedtekts- og strukturforenklingen som ble vedtatt av landsmøtet i 2000. Etter denne endringen er alle medlem av DIS-Norge, og alle medlemmer av DIS-Norge bosatt i Norge er tilknyttet ett av foreningens lokallag. Det er ikke lenger slik at man kan være medlem av DIS-Norge og deretter velge om man ønsker å være medlem av ingen, ett eller flere lokallag.

Evaluering av DIS-Norge til landsmøtet 2000.

Struktur med Aktivitetsutvalg fram til 2008

Foreningen hadde én sentral del (styre og administrasjon/kontor, pluss ni aktivitetsutvalg) og én lokal del i form av 19 lokallag og flere lokale grupper. Aktiviteter som ivaretas sentralt innbefatter medlemsadministrasjon, medlemsbladet Slekt og Data, nettstedet www.disnorge.no og koordinering av nasjonale aktiviteter. Lokalt ivaretas blant annet medlemsmøter, kurs, kilderegistreringsarbeid, lokale slektsforskerdager samt lokallagenes nettsteder og tidskrifter.

Aktivitetsutvalg

Alle foreningens aktiviteter var lagt til et av foreningens 9 aktivitetsutvalg (AU), dette ser du illustrert med "DIS-hjulet":

DIS-hjulet

 

Styret hadde et forretningsutvalg som ble ledet av foreningens leder. Utvalget besto ellers av: nestleder og økonomileder.

De styreansvarliges hovedoppgave i aktivitetsutvalgene var å være bindeledd mellom styret og aktivitetsutvalget. Ved avslutningen av ordningen med AUer var det følgende styreansvarlige

 1. AU for lokallag
  Leder Liv Sølvi Skramstad
 2. AU for Slekt og Data (dvs redaksjonen)
  Leder og redaktør Tone Eli Moseid
 3. AU for Internett
  Leder webmaster Jan Eri
 4. AU for DIStreff
  Leder Rolf Bjerke Holte
 5. AU for Slektsprogrammer
  ble lagt ned i 2007
 6. AU for Slektsfaglig veiledning
  Leder Vidar Øverlie
 7. AU for Kilderegistrering
  Leder Lars Nygaard
 8. AU for Multimedia
  Leder Arne Langeland
 9. AU for Kursvirksomhet
  Leder Knut Bryn

Virksomhetsplaner og budsjett

Hvert år rundt årsskiftet utarbeidet AUene sine virksomhetsplaner for det kommende året med tilhørende budsjetter. Planene ble bearbeidet og godkjent av styret. Denne prosessen la de viktigste rammebetingelsene for AUenes aktiviteter.