DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hjelp med resultatene

Det vil ta inntil 2-3 uker fra du sender fra deg GEDCOM-filen til du får resultatet i retur. Når du får resultatene går det noen dager før vi har oppdatert våre system slik at du kan klatre i anetavler. Denne tilgangen komme som regel søndagen etter at du har mottatt resultatene fra oss. Dine data vil være søkbare etter at databasen på nettsiden er oppdatert, vanligvis en gang i måneden.

Når du leverer inn data til DIStreff ,vil alle dine navn i ditt slektsregister bli sjekket mot alle data som er levert fra andre bidragsytere og som allerede ligger i DIStreff databasen. Hvor godt dine data treffer angis som et tall mellom 1-8 hvor 8 er best. Treff under nivå 3 sendes normalt ikke ut. Treff på nivå 7-8 er interessante og gir stor mulighet for at det er en forbindelse mellom dine data og de data det er oppnådd treff med. 

Du får en viktig fil i retur.

Annnnn.txt Dette er hovedfila. Vi anbefaler deg å benytte denne filen når du skal studere treffene og finne ut hvilke andre medlemmer det kan lønne seg å kontakte.

 

Eksempel på treff i fila Annnnn.txt

01001 Norviig, Nils Solbakken 8009 Bodø tlf 12345678 E_Mail nn.@no.no dato: 20.01.02 alc
 7	Akerholt\Else	Hof/NOZ		f1763		1-229 FB
 5	Baastad\Axel	Oslo/NOA	1901		3-580 B
 7	Henjum\Amund	Skoger/NOZ	1889		22-824 B
 8	Henjum\Gjertrud	Skoger/NOZ	f1889-1919	33-194 FB
 8	Holst\Maren	Sande/NOZ	f1818-1841	33-136 FB
 6	Lie\Rudolf	Skoger/NOZ	f1891-1918	33-237 FB
 5	Semb\Hans		Borre/NOZ	f1835-d1917	33-134 FB
 5	Semb\Hans		Våle/NOZ	1879		33-134 FB
 4	Botne/NOZ		Olsen\Ole		f1777-d1825	33-135 FB
 3	Skoger/NOZ	Lie+		1679*1910

Første linjen er navn og adresse opplysninger på hvem du har treff mot.

Treff angis 3-8 (vi oppgir kun treff over 3). Tallet i margen er treffet.

 1. Gårdsnavn-notis. Vedkommende har mer enn 101 notiser for gårdsnavnet siden markør mellom årstall er '*'
 2. Fornavn og slektsnavn stemmer over ens. + sted, samt tidsrom overlapper, men ingen er identiske
 3. Som for 4-treff, men et av årstallene stemmer overens. Altså en sannsynlig forskerkollega
 4. Samme fornavn, etternavn, sted og begge årstall som deg
 5. Vedkommende har data på et 5-nivå treff, men har også registrert slekt i forbindelse med vedkommende
 6. Vedkommende har data på et 6-nivå treff, men har også registrert slekt

Neste kolonne er "Etternavn\Fornavn", som etterfølges av "sted". Vi normaliserer sted for å øke sannsynligheten for treff.

Så kommer årstall(ene). "f" betyr født og "d" betyr død. Første og siste hendelse registert oppgis. Dersom det er bare ett årstall betyr det at kun en hendelse er registert på personen. Det er ikke opplagt at denne hendelsen er fødsel og/eller død for personen.

Nest siste kolonne er "ID" til personen du har treff mot. Det er den ID som står i GEDCOM-fila og behøver ikke nødvendigvis å være en referanse du som bruker har tilgang til.

Sist angis "F" for at foreldre finnes og gir tilslag, og "B" tilsvarende for barn. Det at foreldre eller barn også stemmer overens øker sannsynligheten for at vi snakker om samme familie