DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hvordan bruke DIStreff

DIStreff gir medlemmene av Slekt og Data mulighet til å sammenligne sine slektsregistreringer med andres. På den måten kan du finne felles forskningsområder og kanskje også felles slektninger.

DIStreff databasen inneholder informasjon om:

  • Navn
  • Årstall knyttet til en stedsangivelse
  • Databasen inneholder kun informasjon om avdøde personer
    • personer du har registrert uten dødsdato blir kun med hvis de er over 100 år gamle
    • personer du har registrert er avdød blir med hvis de er født for mer enn 80 år siden
  • Hendelsen som trekkes ut må være tilknyttet stedsnavn som inneholder et kommunenavn eller soknenavn

Se forøvrig våre videoguider