DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hvordan lage digitale familiehistorier

Denne nettsiden inneholder noen råd om hvordan du kan lage digitale familiehistorier til Digitalt fortalt. Rådene gjelder først og fremst avanserte historier med lyd, video o.l. Vil du lage en enkel historie med tekst og bilder, er det meget enkelt.

 • Skriv teksten til historien. Teksten bør være mellom 200 og 800 ord.
 • Send teksten med en kort og fyndig overskrift og minst ett bilde til kontor@disnorge.no
 • Andre praktiske detaljer avklares pr epost før historien legges ut på nettet.

Generell informasjon om konkurransen vil du finne her og mer om konkurransereglene vil du finne her.

Tittel og ingress

Alle bidragene skal ha en kort tittel (maks 75 tegn). En pirrende tittel kan gi flere lesere, men det er kanskje vel så viktig at tittelen forklarer hva historien dreier seg om.

Alle bidragene skal ha en kort ingress som innleder til eller gir et sammendrag av historien. Et passende omfang kan være 15 - 200 tegn.

Hovedtekst

Bidrag som består av "slideshow", lydfiler eller multimediepresentasjoner behøver ikke ha tekst (det kan klare seg med ingressen), men kan selvsagt ha en kombinasjon av tekst og andre filtyper.

Hovedteksten bør deles opp i forholds vis korte avsnitt. Det er en fordel om teksten brytes opp med overskrifter der dette er naturlig.

Totallengde på teksten bør ikke overstige 800 ord.

I teksten kan du godt ha lenker til ulike nettsider, – f.eks. til kilder du har brukt, egne nettsider eller til nettsteder der man finne mer om deler av stoffet ditt.

Bilder

Alle historier som består av ren tekst må ledsages av minst ett bilde, - gjerne 3-5 bilder. Bildene skal være i jpg-format og må ikke overstige 4 MB. Hvert bilde skal ledsages av:

 • En bildetekst som gir informasjon om hva bildet viser.
 • Navn på fotograf hvis dette er kjent.
 • Innehaver av bildeoriginal hvis dette er en annen enn fotografen.
 • Når bildet er tatt. Årstall hvis dette er kjent eller en mer omtrentlig periode.

Det er to ting du må passe på når det gjelder opphavsrett til bilder:

 1. Hvis du vil bruke bilder du ikke har tatt selv, så må du forsikre deg om at opphavsmannen ikke har motforestillinger mot at bildet blir lagt ut på nettet.
 2. Du må angi om bildene fritt kan brukes av andre eller om det er begrensninger i bruken.

Du kan evt. legge inn navn på rettighetshaver på egnet plass i bildet.

Lydfiler

Inneholder presentasjonen en lydfil, så skal den være i mp3-format. Maks. størrelse er 15 MB. Har du ikke muligheter til å lage mp3-filer, men f.eks. wav-filer, så kan DIS-Norge være behjelpelig med konvertering.

Multimediafiler

Såkalte "slideshow" med bilder eller kombinasjon av bilder og tekst, kan lages med flere programmer. Du kan bl.a. bruke PowerPoint som følger med Microsoft Office-pakken. DIS vil konvertere ppt- eller pps-filer til ett av de formatene som brukes av Digitalt Fortalt.  Du kan også bruke Microsofts gratisprogram Photo Story 3. Det kan lastes ned her.

Hvis du vil legge inn video-snutter eller bilder med forskjellige former for animasjoner, lyd og andre effekter, så finnes det egne programmer for dette. PowerPoint og Photo Story 3 har også mange muligheter på dette området. Lydfiler kan integreres i de filene du lager eller sendes separat. Opptak av lydfiler kan gjøres med forskjellig digitalt opptaksutstyr, men du kan også bruke en PC-mikrofon og et program som Audacity eller WavePad som du f.eks. kan laste ned her.

Den digitale historien om Ramsøyni [lenke til nettsiden kommer senere] er laget med PowerPoint. Lyden er spilt inn med Audacity. Foreløpig kan multimediafiler bare leveres i flg. formater: wmv, swf, ppt eller pps. Maks størrelse på slike multimediafiler er 15 MB.

Informasjon som skal følge bidragene til konkurransen

Hvert bidrag skal ledsages av en del opplysninger som er nødvendig for presentasjonen på nettsidene til Digital Fortalt:

 • Navn på den som har laget bidraget
 • Kildehenvisninger
 • Stedsangivelse (mer om dette nedenfor)
 • Bildeinformasjon (se ovenfor under bilder)

Stedsangivelse må gis så nøyaktig som mulig. Det kan gjøres ved stedsnavn, kommune og fylke, ved markering i et kart (f.eks. med Google Maps) eller ved hjelp av kartreferanser. Hvis du bruker Norgesglasset og finner stedet der, kan du ved å klikke på lenken "kartreferanser" i overkant av kartet, få vite hva stedets kartreferanse er.

Mer stoff om digitale fortellinger

Du kan finne noen gode råd om hvordan bidragene kan lages på nettsidene til prosjektet Digitalt Fortalt. En mer omfattende innføring kan du finne på sidene til Center for Digital Story Telling.