DIS-Norge
 
  English Norsk  

Hvordan registrere kilder i Brothers Keeper

Dette dokumentet beskriver hvordan du lager en helt ny kilde samt tar i bruk denne kilden. For å bruke en kilde som allerede har laget, er dette beskrevet under gjenbruk av eksisterende kilde.

Du er i Rediger og har registrert hendelser. Du ser en K i en kolonne til høyre som betyr at her kan du registrere en kilde. Samme metode brukes om du legger en kilde til navn, sted, biografi, media, bilde osv. Klikker du på K får du frem et tomt og aktivert skjermbilde hvor du har muligheten til å legge inn Kilde.

Du har tidligere ikke registrert noen kilde som passer og skal opprette en ny kilde, m.a.o. lage kilden. Du har skjermbildet som er vist ovenfor. For å legge inn en ny kilde for hendelsen, klikker du på Legg til Kilde og du aktiverer.

De kildene du har laget tidligere vises til venstre. Mer denne gangen finnes ingen kilde som kan brukes. Du skal lage en ny kilde. Du velge Lag Ny Kilde. Du får frem et tomt bilde for registrering

Skjermbildet er todelt;

Hovedkilden (grå) er den generelle delen som f.eks. knyttes til en kirkebok. F.eks. betyr at en og samme kirkebok kun skal registreres en gang. Selve kirkeboken blir betraktet som en hovedkilde. Denne delen av skjermbildet skal dekke

 • Media  Dette forteller hvilken form kilden er av, f.eks.

lydfil; fra båndopptaker
bok; bygdebøker, kirkebøker mm.
kort; brev, epost mm
elektronisk; CD-plater, databaser
film kort; fiche, dias
film; video mm
tidsskrift; magasiner, ukeblader
manuskript; dagbøker
kart,
mikrofilm,
avis
fotografi,
gravstein; minnesmerker
video; private opptak
annet

 • Forfatter  Her oppgis navn på forfatter av kilden (boken) eller den som har gitt muntlige opplysninger
 • Tittel  Navn eller annen klar identifikasjon på kilden
 • Utgiver/dato
 • Forkortelse på kilden (forkortelser for kirkebøker folketellinger)
 • Oppbevaringssted som angir hvor kilden befinner seg
 • Arkivplassnr. / ISBN
 • Aktuell tekst (avmerk for utskrift) f.eks. opplysninger om hva kilden inneholder som ikke fremgår av den øvrige registrering
 • Kommentarer (avmerk for utskrift) f.eks. kommentarerer til punktet foran
 • Bildedokumentasjon av Hovedkilden

HUSK  Det grå området er for felles opplysning om hele hovedkilden, mens det gule feltet er spesifikt for akkurat denne personen.

Den individuelle delen av kilden (gul) er nedre del av bildet. Dette er stedet hvor du legger inn konkret henvisning, f.eks. akkurat den siden hvor du har funnet innformasjonen i kirkeboken eller en post i en folketelling hvor du har funnet akkurat den opplysningen du trenger og som du vil beholde som kilde underlag

Som for selve hovedkilden kan du også her legge inn dine kommentarer om du trenger det og som knytter akkurat mot denne detaljerte kildehenvisningen til akkurat den spesifikke hendelsen.
Dette Individuelle området består av feltene

 • Aktuell tekst for denne henvisning  Her kan f.eks. skrives inn nøyaktig den teksten du har funnet. Det kan være ren transkripsjon av en skanna kilde.
 • Kommentarer for denne henvisning  Det kan være at det er nødvendig å kommentere akkurat denne kilden, f.eks. at det var meget utydelig, at du er i stor tvil om dette e.l.
 • Side / folio / Rull nummer. Tips kan være at man skriver sidenummer og linje i feltet, f.eks. 39/49
 • Kvalitet på kilden  Valgene er her 0-1-2-3, hvor 3 angir best mulig kildekvalitet
 •  

Legg bilde/fil/link til kildehenvisning er meget viktig for dokumentasjon av kilden ved hjelp av bilde eller link til internett

Velg en annen hovedkilde gir deg mulighet til å hoppe tilbake slik at du kan foreta valg i dine allerede eksisterende liste over hovedkilder.

Du legger inn de opplysninger du har om kilden og utnytter de feltene du har tilgjengelig best mulig.

Etter at du har lagt til alle de vesentligste opplysninger, trykk Lukk og du er tilbake til Rediger. Du vil se at det er kommet en K ved siden av aktuelle hendelse. Opplysningene du har lagt inn kan gi et resultat som likner

Ønsker du større tekstområde når du skal legge inn informasjon under Aktuell tekst og de tre andre tekstområdene, dobbeltklikk i det aktuelle feltet og feltet utvider seg. Dobbeltklikk igjen og feltstørrelsen blir igjen normal.

Bildelink til både hovedkilde og detaljkilde.
I skjermbildet over er det markert at du kan legge til link for detaljkilden.
Som nevnt ovenfor kan du også dokumentere en Hovedkilde på samme måte som for en detaljerte kilde. Det vil si at du kan legger inn mulighet til link for internett eller internet på din PC. Dette gjøres ved at du aktiverer en ekstra knapp for dette. Denne aktiverer du fra menylinjen ved å velger Bilde som gir deg

hvor du velger Vis knappen som brukes til å knytte bilde til hovedkilde. Til høyre har du nå knappen Legg bilde/fil/link til hovedkilden.

Bruker du begge alternativer til både Hovedkilde og Detaljert kilde, vil skjermbildet for kilder være

 

Metoden for å dokumentere til en hovedkilde eller en detaljert kilde er den samme.

Har du lagt til intern eller ekstern link til hoved- eller detalkild markeres dette ved at knappen får en * (stjerne) på knappene.

Både på hovedkilde og den detaljerte kilde kan du legge inn kommentarer. I tillegg bestemme om dette skal skrives ut. Vurder dette. Det er greit å legge inn kommentarer, men vurder om disse kommentarene skal skrives ut.

Fra menylinjen har du en del flere alternativer som kan være greie når du arbeider med kilder.

GJENBRUKE EN EKSISTERENDE KILDE FOR Å LAGE EN NY KILDE
eller
RETTE OPP I EN EKSISTERENDE KILDE
eller
RETTE OPP I EN EKISTERENDE HOVEDKILDE under Fil / Kilder
som gir en mulighet til å rette opp f.eks. skrivefeil om du i det (grå) feltet har skrevet en feil opplysninger. f.eks. at du har skrevet feil ISBN.

© Norsk BK ver. 6.3.