DIS-Norge
 
  English Norsk  

I1

Y-haplogruppe I1 er en undergruppe av I. Opphavet til Y-haplogruppe I er ukjent, men den kan ha vært en av de første gruppene som kom til Europa som fortsatt fins her i stor utstrekning.

Undergruppen I1 er estimert til å være 3500-4000 år gammel av dr. Kenneth Nordtvedt. I er nesten utelukkende funnet bare i Europa. En undergruppe av I2 er vanligst i Balkan-området, mens I1 stort sett fins i Skandinavia, Finland og nordlige deler av Tyskland og Nederland. (Se kart fra Eupedia.) I Storbritannia fins I1 blant menn som har anglo-saksisk eller skandinavisk opphav. Nordtvedt estimerer at I1 oppsto i nærheten av Schleswig-Holstein, og ble spredt med germanske folkeslag.

 

I Norge

I1 er den vanligste Y-haplogruppen i Norge, om omfatter rundt 35% av alle norske menn. Det ser ut til at den er vanligere på det sentrale østland enn andre steder. Mange mener dette er den eldste Y-haplogruppen i Norge, men dette er usikkert.

I1-L22 er den "nordiske" typen og har noen undergrupper

I1-Z58 fins også i ganske stor utstrekning og har flere undergrupper

I1-Z63 fins i større grad på de britiske øyer og det europeiske kontinentet

 

Terry involvert i I-prosjekter har denne nettsiden med oppdaterte oversikter over SNPs for I1 og I2.

Nordtvedt klassifiserer I1 i tre hovedkategorier: AS (anglosaksisk), N ("Norse") og UN ("Ultra-Norse"). Han påpeker at disse navnene kun beskriver hvor hver enkelt gruppe dominerer, AS i Tyskland, N i Sverige og Danmark, og UN i Norge. Dette innebærer at det er fullt mulig at ens forfedre har bodd i Norge i mange generasjoner til tross for at man tilhører AS- eller N-kategoriene. I Norge klassifiserer Nordtvedt ca 22 % til AS (mest i Midt-Norge), ca 28 % til N og ca 29 % til UN (mest på Østlandet), mens resten faller utenfor disse kategoriene eller ikke kan klassifiseres med stor nok sikkerhet.

En bestemt undergruppe som Nordtvedt kaller UN-2 er spesielt knyttet til Norge. I følge databasen fra Dupuy 2005 har ca 10 % av alle menn på Østlandet en identisk 10-markørs haplotype. Dette er den mest vanlige haplotypen i Norge, og Nordtvedt estimerer alderen til ca 1600 år. 

Arkeologisk DNA

Det er ikke funnet noen prehistoriske I1, men svenske forskere har analysert beinrester fra Birger Jarls grav, og disse tilhører Y-haplogruppe I1.

Historiske og berømte menn som tilhører I1

Den russiske forfatteren Lev Tolstoj tilhørte I1. Flere fins på denne listen.

Forskning

ISOGGs Y-tre viser undergruppene av I. Dette oppdateres stadig ettersom nye SNPs oppdages og kan definere undergrupper.

Det store Y-DNA I1-prosjektet på FTDNA har mye informasjon, og om man har testet der anbefales medlemsskap.

Ken Nordtvedt har gransket mye på I-gruppene, og har utarbeidet blant annet denne oversikten over estimert alder og vandringer.

Balanovsky 2008 utarbeidet flere kart over spredningen av Y-haplogrupper i Europa, her utsnitt av I1: